Sorodne objave

 

V naslednjih dneh bomo na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, ki se vračajo v šolske klopi. Skrb za učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani, ter tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in še ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo v prometu, je izjemno pomembna. Za njihovo varnost moramo skrbeti vsi - starši, učitelji, vozniki in pristojne institucije.

Zagotavljanje varnosti otrok je v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog policije. Zato bomo v okolici šol policisti v prvih šolskih dneh izvajali poostren nadzor prometa. Preverjali bomo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi, brezhibnost koles in mopedov ter pravilno uporabo varnostne čelade. Poostreno pa bomo nadzirali tudi prevoze otrok v šolo in iz nje. Več informacij, kako bodo v prvih šolskih dneh potekale aktivnosti policije, pa tudi poziv voznikom, naj bodo v teh dneh še posebej previdni, sta danes, ob poostrenem nadzoru na območju kranjske policijske uprave, podala generalni direktor policije Simon Velički in predstavnik Sektorja uniformirane policije na PU Kranj Simon Sušanj.

PR0 1785

Zvočni posnetek izjave Simona Veličkega (mp3) 

PR0 1798

Zvočni posnetek izjave Simona Sušnja (mp3) 

Otroci!

 • Preden prečkate cesto, najprej poglejte na levo, nato na desno in še enkrat na levo.
 • Cesto lahko prečkate samo na prehodu za pešce in pri zeleni luči na semaforju.
 • Pravilno hodite po pločniku ali ob robu ceste, kjer ni pločnika.
 • Nikoli nenadoma ne stopite na cesto, saj lahko presenetite voznika.
 • Ko je tema, nosite kresničko.
 • Za vožnjo s kolesom uporabite kolesarsko stezo in vedno nosite čelado.
 • V avtomobilu morate biti pripeti.

Starši!

 • Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji svojih otrok.
 • Ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom.
 • Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi.
 • Poskrbite, da bodo otroci v avto vstopali in iz avta izstopali na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa.

Vozniki!

 • Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
 • V bližini šolskih poti, vrtcev in šol zmanjšajte hitrost vožnje.
 • Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona, pešcem vedno odstopite prednost in parkirajte pravilno, saj z nepravilnim parkiranjem ovirate ali celo ogrožate druge udeležence.

Nasveti policistov za otroke, starše in voznike


Policijske aktivnosti za večjo varnost otrok v prometu so razdeljene v tri sklope:


Aktivnosti policije pred začetkom šolskega leta

Pred začetkom šolskega leta smo policisti pregledovali cestnoprometno signalizacijo v okolici šol in o ugotovitvah obveščali vzdrževalce cest.
Vodstva šol smo kot vsako leto tudi letos opozarjali na dolžnost varovanja otrok na šolski poti, skupaj z vodstvom posamezne šole pa pripravljali načrte varnih poti v šolo in predlagali morebitne spremembe prometne ureditve.

Da bi zagotovili čim višjo raven prometne varnosti naših najmlajših, šolam vsako leto predstavimo tudi možnosti sodelovanja z drugimi institucijami pri varovanju otrok (npr. z avtomoto društvi, združenji šoferjev in avtomehanikov, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu).

Pred šolskim letom vedno pridobimo tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.

Aktivnosti policije v prvih šolskih dneh

V okolici šol bomo policisti v prvih šolskih dneh izvajali poostren nadzor prometa, še posebej med prihodom učencev v šolo in odhodom domov.

Preverjali bomo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles in mopedov ter pravilno uporabo varnostne čelade.

Policisti bomo v začetku šolskega leta tudi poostreno nadzirali tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo.

Ob začetku šolskega leta policisti za starše prvošolčkov pripravljamo tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem bomo predavali o prometni vzgoji in jih spremljali po šolskih poteh, jim svetovali in jih učili o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjali na morebitne nevarnosti.

Aktivnosti policije med šolskim letom

Tudi sicer bomo policisti med šolskim letom preverjali brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontrolirali njihove voznike (preverjamo npr. počitek pred vožnjo, psihofizično stanje voznika, kontroliramo dokumente, tehnično brezhibnost vozila).

Precej pozornosti bomo posvetili tudi nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši.

Pri izboljševanju prometne varnosti bomo sodelovali z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.

Plakat moder alt

Skupaj poskrbimo, da bo pot v šolo in domov varna za vse otroke!