Sorodne objave

 

Namestnik generalnega direktorja policije Jože Senica je včeraj, 9. oktobra 2018, v imenu Policije podpisal skupno zavezo o podpori in sodelovanju pri vzpostavitvi in delovanju Hiše za otroke v Sloveniji. Gre za model Barnahus (islandsko: hiša za otroke), ki je vodilni evropski model za usklajeno, otrokom prijazno, medinstitucionalno in multidisciplinarno obravnavo spolne zlorabe otrok in drugih oblik nasilja nad njimi.

nagovor namestnika GDP Senice

"Prejšnji teden je v javnosti močno odjeknila novica o surovem ravnanju z otroki v enem od zavodov z dejavnostjo varstva predšolskih otrok na območju Ljubljane. Policija je ob prijavi takoj začela s kriminalistično preiskavo, v družbi pa se odpirajo mnoga vprašanja. A zagotovo je eno: z otroki so neprimerno ravnali prav tisti, ki jim je bila zaupana skrb zanje. Na žalost ta primer ni osamljen. Policijska statistka v Sloveniji vsako leto beleži okrog 700 primerov kaznivih dejanj, ko se otroci v svojem okolju srečujejo z različnimi oblikami nasilja in zlorab, zaradi katerih so travmatizirani in jim moramo pomagati," je uvodoma povedal namestnik generalnega direktorja policije.

podpis zaveze Senica

 Včerajšnjega podpisa zaveze sta se poleg namestnika generalnega direktorja iz Policije udeležila tudi predstavnika Generalne policijske uprave Neža Miklič in Vinko Stojnšek, ki sta kot aktivna člana medresorske delovne skupine sodelovala pri pripravi projekta Hiša za otroke.


Kot je dodal Jože Senica, predstavlja podpis zaveze za Policijo epilog njenih dolgoletnih prizadevanj, da bi bilo v državi bolj celostno poskrbljeno za obravnavo teh otrok. "Policisti in kriminalisti smo med prvimi, ki se srečamo s prizadetimi otroki. Priča smo njihovemu strahu, nemoči, obupu, celo apatičnosti ali pa agresiji in samodestruktivnemu ravnanju. Pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj nad otroki je naša naloga, da pridobimo kakovostne informacije in zanesljive dokaze, saj je od tega ključen potek nadaljnjega kazenskega postopka in v končni fazi tudi sankcioniranje storilca. Vendar pa ni vseeno, kakšni so postopki in kakšna je ta, prva komunikacija, ki ne sme poseči v otrokovo že tako ranjeno dostojanstvo in ga še dodatno ponižati. Zato pri nas že vrsto let sistematično razvijamo prijaznejše pristope za delo z žrtvami ter dodatno usposabljamo kriminaliste za obzirnejše, rahločutnejše opravljanje razgovora z otroki." 

Z vzpostavitvijo Hiše za otroke pa bo lahko otrok končno na enem mestu in v resnično najkrajšem času obravnavan z vseh plati in deležen različnih oblik strokovne pomoči in podpore. "Med drugim mu bo prihranjen stres zaradi večkratnega opisovanja in podoživljanja dogodka. Zaradi celovite in usklajene obravnave otroku tudi ne bo več treba hoditi na različne institucije, ampak bodo te institucije zdaj prišle k njemu," je Senica še povzel glavno prednost projekta, ki s tem poskuša učinkoviteje preprečiti nadaljnjo viktimizacijo teh otrok in mu pomagati pri rehabilitaciji. 

podpis zaveze Kovac Jereb

V imenu Ministrstva za notranje zadeve je zavezo podpisala državna sekretarka Natalija Kovač Jereb. O tem je povedala, da je naša dolžnost, da smo otrokovi zagovorniki in njihov glas, še posebej kadar so otroci žrtve kaznivih dejanj. "Vse sodelujoče pri projektu nas čaka veliko dela, da dokumente iz papirnate oblike pretvorimo v zgradbo, opremo in osebje. Državni organi, ki smo danes tukaj, pa moramo nuditi vso podporo tudi pri spreminjanju in prilaganju zakonodaje. Želimo si, da bi bilo v Hiši za otroke čim manj otrok, ki so potrebni takšne obravnave in pomoči. Tisti, ki pa bodo, naj bodo deležni zaščite in obravnave, ki bo sledila njihovi največji koristi," je poudarila državna sekretarka. 

skupinska

Glavni namen Hiše za otroke je, da se otrok izogne ponavljajočim razgovorom različnih služb na različnih lokacijah, tako da se zagotovi sodelovanje med ustreznimi sodnimi, socialnimi in zdravstvenimi akterji na otrokom prijazni lokaciji. Projekt v Sloveniji vodi Ministrstvo za pravosodje skupaj s predstavniki ministrstev za notranje zadeve, za zdravje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Varuha človekovih pravic, Skupnosti centrov za socialno delo, Urada generalnega državnega tožilstva, Vrhovnega sodišča RS, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana in Društva SOS telefon.

Dodatne informacije: