Sorodne objave

 

Ob 18. novembru, evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, tudi v slovenski policiji opozarjamo na zaščito naših najmlajših članov. Poskrbimo za njihovo varnost in jim zagotovimo prijazno otroštvo!

Statistični podatki kažejo, da so otroci najpogosteje izpostavljeni spolnim zlorabam svojih bioloških družinah - tam, kjer bi moral biti njihov intimni prostor najbolj varen. Takšen otrok pogosto ne spregovori, saj podleže vplivom storilca, zato molči. A vendar, če otroka poznamo, bomo na njem opazili spremembe, ki jih ne more skriti in preko katerih okolici kaže, da se mu je zgodilo nekaj hudega. Zato ne smemo nikoli spregledati žalosti, nemoči v otroških očeh, temveč moramo otroku ponuditi varno okolje, kjer bo lahko spregovoril in kjer bo na drugi strani sogovornik, ki ga bo razumel, mu verjel, ga pomiril ter mu sporočil, da ni naredil ničesar narobe.

IMG 0232Starši in otroci, zavarujte se pred zlorabami na internetu

Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite 

Nekatere skrivnosti ne smejo ostati skrite 


Ker je opisovanje tovrstnih zavržnih dejanj izredno travmatično za vsako žrtev, še posebej za otroke, se je policija pridružila projektu ustanovitve Hiše za otroke v Sloveniji. Projekt Hiša za otroke je v nastajanju in je v pristojnosti Ministrstva za pravosodje. Gre za model Barnahus (islandsko hiša za otroke), ki je vodilni evropski model za usklajeno, otrokom prijazno, medinstitucionalno in multidisciplinarno obravnavo spolne zlorabe otrok in drugih oblik nasilja nad njimi. V hišo bodo otroci prišli v prvi fazi po prijavi spolnih zlorab ali drugih kaznivih dejanj. Otrok tako ne bo večkrat izpostavljen pogovorom z različnimi institucijami, od policije, zdravnikov do tožilcev in centrov za socialno delo, pač pa bo pogovor z njim opravljen enkrat, morda dvakrat. Namen te hiše je torej hitro ukrepati v nujnih primerih ter se obenem izogniti dodatni viktimizaciji otroka in pridobiti dokaze, ki bodo veljavni na sodišču.


Število obravnavanih kaznivih dejanj po izbranih členih, kjer so žrtve mlajše od 18 let za obdobje 2012-2017 

kd spolno nasilje tabela