Sorodne objave

 

Med prihajajočimi zimskimi počitnicami bodo smučišča ponovno polna. Da bi bile zimske radosti prijetne, predvsem pa varne, bomo policisti v naslednjih dneh poostreno preverjali spoštovanje predpisov na smučiščih. Na novinarski konferenci, ki je bila danes, 15. februarja, na Rogli, smo predstavili svoje aktivnosti.

IMG 9141

Policisti bodo med 14. in 27. februarjem 2010 po vsej Sloveniji poostreno nadzirali varnost na smučiščih, vzporedno pa bo potekal tudi nadzor nad vožnjo z vozili v naravnem okolju.

IMG 9158

Predvidene aktivnosti policistov med zimskimi počitnicami je podrobneje predstavil Alojz Sladič iz Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Kot je dejal, bodo v tem času policisti na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih predvsem:

  • preverjali psihofizično stanje smučarjev (ali smučajo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi) in
  • ugotavljali kršitve smučarjev, s katerimi neposredno ogrožajo druge uporabnike smučišč.

Pri poostrenem nadzoru bodo sodelovali tudi predstavniki pristojnih inšpektoratov, in sicer bosta pri nadzoru nad spoštovanjem predpisov na smučiščih sodelovala Inšpektorat RS za notranje zadeve in Prometni inšpektorat RS, pri nadzoru vožnje z vozili v naravnem okolju pa Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Dosedanje sodelovanje med policijo in pristojnimi inšpekcijskimi službami se je izkazalo kot zelo dobro in učinkovito.

Varnost na smučišču

Nasveti smučarjem in drugim osebam na smučišču


Novinarske konference sta se udeležila tudi generalni direktor policije Janko Goršek in deskar na snegu Rok Marguč, sicer vrhunski športnik, zaposlen v policiji. Kot je poudaril Goršek, si "v policiji nenehno prizadevamo za dvig varnostne kulture na vseh področjih. S številnimi preventivnimi projekti opozarjamo na pomen samozaščitnega ravnanja, saj lahko za varnost največ naredimo prav sami. V teh dneh, ko je pričakovati povečan obisk smučišč, bomo policisti v okviru svojih pristojnosti in zmogljivosti skrbeli za čim večjo varnost ljudi. Vendar pa vsega ne moremo storiti sami. Zato pozivamo ljudi, naj dosledno spoštujejo pravila varnega smučanja, naj uporabljajo ustrezno zaščitno opremo in naj nikar ne smučajo pod vplivom alkohola!"

IMG 9152

 Pristojnosti policije na smučiščih

Vlogo policije na smučiščih lahko razdelimo v tri sklope:

  • preventivno delo: policisti na smučiščih opozarjajo smučarje na spoštovanje predpisov, svetujejo, kako poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, ter opozarjajo na zaščito lastnine;
  • obravnava kršitev: policisti obravnavajo prekrške s področja Zakona o varnosti na smučiščih in druge prekrške, ki so v pristojnosti policije;
  • obravnava nesreč: policisti obravnavajo nesreče na smučiščih, v katerih je bila vsaj ena oseba huje telesno poškodovana ali je izgubila življenje.


Pooblastila policistov na smučišču

 

Policist na smučišču lahko:

  • odredi preizkus alkoholiziranosti: če ima smučar več kot 0,24 mg alkohola v litru izdihanega zraka, mu policist prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico;
  • odredi preizkus prisotnosti prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi: če oseba smuča pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, ji policist prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico;
  • odvzame smučarsko vozovnico: če smučar krši drugi ali tretji odstavek 24. člena Zakona o varnosti na smučiščih, torej smuča v nasprotju s predpisi tako, da neposredno ogroža varnost oseb na smučišču, mu lahko policist (če nadzornik ni prisoten na kraju kršitve) odvzame smučarsko vozovnico;
  • opravi ogled kraja nesreče: če je bila v nesreči na smučišču hudo telesno poškodovana vsaj ena oseba, ali je vsaj ena oseba izgubila življenje, policisti opravijo ogled kraja nesreče.

Predpisana globa za kršitve Zakona o varnosti na smučiščih, ki so v pristojnosti policije, je 200 evrov.


V zadnjih dneh sta se na smučiščih zgodili dve nesreči, v katerih sta dve osebi izgubili življenje. Da bi bilo nesreč na smučiščih čim manj, je na spoštovanje predpisov danes opozoril tudi deskar na snegu Rok Marguč. "Smučanje in deskanje na snegu sta eni najprijetnejših zimskih aktivnosti za mnoge, odrasle in otroke. Vendar pa se je treba zavedati, da je spuščanje po domačem hribčku za hišo precej drugačno od smučanja na urejenem smučišču, kjer je veliko ljudi. Proge so daljše, ponekod tudi bolj strme, smučarji in deskarji pa lahko dosežejo hitrost nekaj deset kilometrov na uro. To je že hitrost, s katero se vozimo tudi v avtomobilu. Neroden padec nam lahko ne le pokvari počitnice, temveč tudi resno ogrozi naše zdravje in življenje. Zato sta upoštevanje predpisanih pravil in spoštovanje ostalih udeležencev na smučišču izjemno pomembna."

IMG_9153

IMG 9147

Med zimskimi počitnicami še bolj intenziven nadzor

Policisti bodo v teh dneh pozorni tudi na kršitve ostalih predpisov, ki so v pristojnosti policije. Pogosteje bodo prisotni tako na smučiščih, kakor tudi na cestah, ki vodijo do zimskih oziroma smučarskih centrov, še posebej intenzivno pa bodo svoje naloge izvajali v drugem tednu nadzora, ko bodo v Sloveniji potekale zimske počitnice.

IMG 9156

Da bi bile zimske počitnice kar se da varne, so bili danes na smučišču na Rogli z nami tudi učenci osnovnih šol. Skupaj z vrhunskim športnikom Rokom Margučem so otroci ponovili pravila varnega smučanja in pokazali, da odlično poznajo vseh 10 FIS pravil. Svoje vrstnike pa tudi druge smučarje, ki so se spuščali po belih strminah, so opozarjali na dosledno upoštevanje predpisov in spoštljivo obnašanje na smučiščih.


Nasveti za otroke


Kot je dejal Marguč, je današnji dogodek med drugim tudi odlična priložnost, da vrhunski športniki izkoristimo svoje znanje tudi v takšne, vzgojne namene in našim najmlajšimi pokažemo, kako poskrbeti, da jim bodo zimske radosti ostali le v lepem spominu.

Vsem obiskovalcem smučišč svetujemo, da so med zimski počitnicami na smučiščih še posebej previdni, saj bo takrat na smučiščih več otrok kot običajno. Poleg spoštovanja osnovnih FIS pravil pa sta izjemnega pomena tudi ustrezna fizična pripravljenost smučarja (tudi ogrevanje), kot tudi uporaba ustrezne opreme (uporaba zaščitne čelade je obvezna za otroke do dopolnjenega 14. leta starosti).


Med dopusti zavarujte tudi svoje domove in ne pozabite na varnost v cestnem prometu


V teh dneh se bo veliko ljudi odpravilo na dopust, zato pričakujemo tudi gnečo na cestah. Vse udeležence v cestnem prometu opozarjamo na strpnost in dosledno spoštovanje cestnoprometnih predpisov. Med dopusti pa poskrbimo tudi za ustrezno varovanje svojih domov. Ne dajmo priložnosti tatovom in vlomilcem, da nas ob vrnitvi ne bi čakalo neprijetno presenečenje.


Nasveti za varno udeležbo v cestnem prometu

Poskrbite za varnost svojega imetja tudi med dopustom