Sorodne objave

 

V toplejših dneh je poleg voznikov motornih koles in koles z motorjem v cestnem prometu tudi veliko kolesarjev. Policisti postaje prometne policije Celje smo zato izdali zloženko in plakat s preventivnimi nasveti za varno udeležbo kolesarjev v cestnem prometu.

Zloženke bomo policisti razdelili celjskim osnovnim šolam. Namenjene so predvsem učencem petih razredov, ki opravljajo kolesarske izpite, in staršem prvošolcev, ki se bodo udeležili uvodnih roditeljskih sestankov.

Zloženke smo namenili tudi srednjim šolam, servisom koles, prodajalnam koles in kolesarskim klubom. Policisti bodo zloženke delili tudi kolesarjem pri nadzoru prometa ter na vseh preventivnih aktivnostih.


Kolesarim, ali sem varen? (zloženka PU Celje) 

 Kolesarim, ali sem varen? (plakat PU Celje) 

plakat kolesarji

Da bi bila udeležba kolesarjev v cestnem prometu bolj varna tako zanje kot za ostale udeležence, morajo kolesarji spoštovati cestnoprometna pravila.

  • Voziti morajo po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.
  • Kolesarji morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva kolesarja vzporedno, če širina poti to omogoča.
  • Med vožnjo s kolesom je prepovedano iz rok izpustiti krmilo, dvigniti noge s pedal, voditi, vleči ali potiskati druga vozila, pustiti se vleči ali potiskati, prevažati predmete, ki ovirajo kolesarja pri vožnji, voziti druge osebe, razen če to dopušča zakon.
  • Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka, mlajšega od 8 let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za otroka.
  • Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme otroka prevažati le polnoletna oseba.
  • Voznik mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji strani pa rdečo pozicijsko luč. Na zadnji strani kolesa mora imeti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumene ali oranžne odsevnike, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike.


Poleg upoštevanja cestnoprometnih pravil lahko vsak izmed nas s primernim ravnanjem v prometu in uporabo zaščitnih sredstev bistveno prispeva k varnosti vseh udeležencev. Poskrbeti je treba tudi za tehnično brezhibnost kolesa, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na primerno psihofizično stanje kolesarjev.

Poskrbite, da bo kolesarjenje na celjskih cestah varno!

* * *

Policisti Policijske uprave Celje smo v zadnjih petih letih obravnavali 583 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Deset kolesarjev je v prometnih nesrečah umrlo. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji, sta nepravilna stran oziroma smer vožnje in nepravilno prehitevanje.

Varno na kolo!