Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
 

Vodji policijskega okoliša Policijske postaje Šentjur pri Celju Peter Užmah in Uroš Malgaj sta v okviru projekta Zdravo mesto v sredo 5. aprila 2017, sodelovala na okrogli mizi v Ipavčevem kulturnem centru Šentjur. Projekt je del aktivnosti ob tednu zdravega mesta in lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami, ki od 2. do 8. aprila 2017 poteka v Občini Šentjur.

IMAG1333

Namen okrogle mize je bil v ozaveščanju in iskanju načinov prepoznavanja težav, ki privedejo posameznika v nasilna dejanja. Poleg policije so na okrogli mizi sodelovale strokovne službe, ki pri svojem delu obravnavajo posameznike in družine s tovrstnimi težavami.  

20170405 161243

Okrogla miza je bila organizirana z namenom, da vsi sodelujoči predstavniki organizacij podajo svoje poglede na težave pri obravnavanju primerov medvrstniškega nasilja v okviru svojih pristojnosti in na podlagi dosedanje prakse. Vsi sodelujoči so se strinjali, da je medinstitucionalno sodelovanje zelo pomembno.

IMAG1335

Okroglo mizo z naslovom Pristojnosti institucij pri obravnavi medvrstniškega nasilja je organiziral Center za socialno delo Šentjur pri Celju.

IMAG1334