Sorodne objave

 

Zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo in nazaj domov v prvih septembrskih dneh je ena ključnih nalog policije. V skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa policisti ob začetku vsakega šolskega leta izvajamo ustaljene aktivnosti, z  navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh pa dodatno prispevamo k umirjanju prometa. Ob tem opozarjamo, naj bo skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti, še toliko večja. Predvsem prvošolčki še ne poznajo vseh nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolskih poteh in v vsakdanjem prometu.

Zaradi tega smo se policisti Policijske postaje Ravne na Koroškem, poleg vsakodnevnega varovanja otrok ob prihajanju in odhajanju iz šole, udeležili tudi Tehničnega dne 1. razreda OŠ Mežica in preventivne akcije Teden mobilnosti še v vrtcu Mežica.

20170920 091412

Tehnični dan je v razredu potekal v dveh sklopih. V prvem sklopu  je policist  otrokom na njim razumljiv način v učilnici,  v obliki debate, predstavil varno udeležbo pešcev v prometu, uporabo varnostnega pasu v avtomobilu ter uporabo zaščitne kolesarske čelade med vožnjo s kolesi. V razredu je med učenci in policistom hitro prišlo do sproščenega pogovora, pri tem so se otroci zelo izkazali, saj smo ugotovili, da veliko vedo o varni udeležbi v prometu.

DSC03029

V nadaljevanju smo skupaj odšli na poučni sprehod po varnih in manj varnih poteh na območju Mežice. Na sprehodu smo teoretično znanje poskušali nadgraditi, otroke smo sproti opozarjali na pravilno hojo v prometu in na nevarnosti, ki jih v prometu lahko pričakujejo. Dan z otroki prvega razreda je potekal po načrtu, zavedali smo se, da otroci sicer o prometu vedo veliko, a so tudi še zelo nepredvidljivi, saj jih kaj hitro zamoti kakšna malenkost, zaradi katere niso več pozorni na promet. V zahvalo za koristni pouk so otroci pri šoli policistu zapeli pesmico, kasneje pa so zanj narisali še risbice.

DSC 0381

V sklopu akcije Teden mobilnosti pa je policist obiskal vrtec in učence 2. razredov osnovne šole Mežica, ki so že samostojni v prometu. Tam se je policist z otroki pogovarjal o varni udeležbi pešcev v prometu. Ker otroci 2. razredov že lahko samostojno prihajajo in odhajajo v šolo, smo pri njih, po teoretičnem delu predavanja v razredu, poseben poudarek namenili udeležbi pešcev v prometu. Otroci so dobili možnost, da v praksi prikažejo, kako varno prihajajo v šolo in iz nje. Na sprehodu smo ugotovili, da se otroci, ki sami hodijo v šolo peš, v prometu bolj samozavestni in delajo manj napak.

DSC03015V enotah vrtca vzgojiteljice vseh oddelkov veliko naporov vlagajo v ozaveščanje otrok glede njihove varne udeležbe v prometu, ne glede na to, ali so ti v vlogi pešcev ali so potniki v vozilu. Na tleh učilnic so označene ceste s prehodi za pešce in prometno signalizacijo. Tako se otroci skozi igro vsakodnevno učijo varne udeležbe v prometu. Iz stolov naredijo namišljen avtobus, v katerem se morajo pred vožnjo vsi pripeti z varnostnim pasom.  Otroci so policistu z veseljem demonstrirali varno hojo v prometu in uporabo varnostnega pasu.  

7443920170920

Tudi z otroki iz vrtca smo v nadaljevanju opravili poučni sprehod. Skupaj smo se sprehodili po varnih poteh, prav tako smo hodili na odsekih cest, kjer ni pločnikov, takrat so otroci hodili ob robu ceste po mestnih ulicah. S praktično demonstracijo pravilnega obnašanja in ustreznega reagiranja v prometu se otroci naučijo, kako naj se varno in brez tragičnih posledic obnašajo v prometu.

Tako Tehnični dan kot Teden mobilnosti je bil za otroke poučen, saj so skozi igro, pogovor in praktično demonstracijo v prometu spoznali, da so najbolj ranljiva skupina in da morajo biti v prometu res zelo previdni.