Sorodne objave

 

V Portorožu se je v sredo, 12. junija 2019, v kongresnem centru Hotela Bernardin odvijala vsakoletna preventivna akcija Varno poletje, ki jo organiziramo Policijska uprava Koper, Fakulteta za turistične študije Turistica in Hoteli Bernardin, d. d. Letos je bil posvet posvečen iskanju rešitev za preprečevanje tatvin in drznih tatvin med turistično sezono, predvsem v bolj obiskanih turističnih krajih.

okrogla miza

Posvet je obiskalo približno sto turističnih in gostinskih delavcev, predstavnikov javnih ustanov, različnih organizacij in lokalnih skupnosti, ki se vsako leto znova soočajo z vsemi pozitivnimi in negativnimi posledicami življenja v turističnem kraju.

Namen posveta in okrogle mize je bil udeležence in širšo javnost seznaniti z dejavniki, ki vplivajo na varnost v turizmu, z vplivom varnega počutja in poiskati možne rešitve, kako obiskovalce nevsiljivo preventivno opozarjati na samozaščitno ravnanje. Cilj posveta je bil tudi poiskati različne možnosti za povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, ki skrbijo za varnost in zadovoljstvo turistov v poletni turistični sezoni.

V prvem delu nas je pozdravil Rajko Rešek, član uprave družbe Hoteli Bernardin, in osvetlil pomen varnosti v hotelu in sami turistični destinaciji. Zatem je udeležence pozdravil župan Občine Piran, Đenio Zadković, ki je izpostavil sodelovanje lokalne skupnosti in policije pri uspešnem preprečevanju tatvin in vlomov v Piranu.

Posvet se je nadaljeval s predstavitvami različnih strokovnjakov, ki so prikazali realne izkušnje in raziskave s področja kaznivih dejanj med turistično sezono. Dejan Paliska iz UP FTŠ Turistice je predstavil raziskavo o tatvinah med turistično sezono, narejeno na podlagi večletnih statističnih podatkov, kriminalist Policijske uprave Koper Jure Griljc pa je pojasnil, s kakšnimi kaznivimi dejanji se soočamo na obalnem območju.

Policista iz Policijske uprave Ljubljana Irfan Beganović in Leon Heine sta predstavila dobro prakso zelo konkretnega sodelovanja med policisti in turističnimi vodniki, ki je dejansko privedla do velikega upada drznih tatvin v centru Ljubljane. Pri predstavitvi preventivnega delovanja v Ljubljani se jima je pridružila tudi predsednica Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, Mateja Kregar Gliha. Na koncu je Jana Tolja, predstavnica Mestne občine Koper, izpostavila izzive, s katerimi se soočajo po prihodu vse večjega števila križark v Koper. 

udelezenci1 2

V drugem delu je okroglo mizo vodil izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan UP FTŠ Turistice, ki je skušal odpreti aktualna vprašanja, povezana z nosilno temo. Pri razpravi so sodelovali Mateja Kregar Gliha, predsednica Društva turističnih vodnikov Slovenije, Damjan Sever, inšpektor na Policijski upravi Koper, Jana Tolja, predstavnica Mestne občine Koper, in Ester Morato, vodja redarstva Občine Piran.

Sodelujoči so zaključili, da je Slovenija še vedno varna turistična destinacija in da k temu lahko pripomoremo s sodelovanjem in povezovanjem različnih strokovnih institucij, kjer se tudi iščejo najprimernejše rešitve in dobre prakse. Pri tem so se strinjali, da je najučinkovitejši pristop še vedno preventivno ozaveščanje turistov o pomenu samozaščitnega ravnanja. Na tem področju je še veliko prostora za izboljšave in uvajanje dodatnih preventivnih ukrepov. Dr. Janez Mekinc je povzel, da je bistvo v turizmu gostoljubnost in da turizma ne more biti tam, kjer si ga ljudje ne želijo.