Sorodne objave

 

Zagotavljanje varnosti otrok ob vstopu v šolo je glavna skrb slovenskih policistov v dneh, ko se zaključijo šolske počitnice in se začne novo šolsko leto. Na september se tako ne pripravljajo le otroci, temveč tudi njihovi starši, učitelji in policisti, vsak po svoje, seveda. Poleg že ustaljenih aktivnosti policije smo na Policijski upravi Kranj letos za otroke prvih razredov osnovnih šol pripravili tudi plakat Varno v šolo. V sodelovanju s kranjsko občino smo plakate že razdelili osnovnim šolam v Kranju.

plakatZa začetek vzgoje otroka za udeležbo v prometu ni nikoli prezgodaj. Bolje prej kot kasneje!

Več o aktivnostih policije, namenjenih zagotavljanju varnosti otrok: Varna pot v šolo in domov


Otrok na kolesu

Pri vožnji s kolesom je predvsem pomembno, da otrok do 6. leta ne sme voziti po kolesarski poti niti po cesti. Samostojno lahko vozi šele, ko je star 8 let in ima kolesarsko izkaznico. Brez kolesarskega izpita pa kolesar od 6. do 14. leta starosti lahko vozi kolo samo v spremstvu polnoletne osebe. S kolesom se mora voziti po pravilni strani ceste in v pravi smeri vožnje. Ne sme voziti ob slabem počutju, pa tudi ne pod vplivom alkohola ali drog, kar je pri najmlajših sicer zelo malo verjetno, pri nekoliko starejših pa že možno. Pomembni so še ustrezna oprema, svetla oblačila in zaščitna čelada ter varna vožnja, tako da kolesar ne spušča rok s krmila, ne vozi po zadnjem kolesu, ne vijuga po poti, ne telefonira in ne posluša glasbe, obenem pa tako, da upošteva pravila o prednosti, varni vožnji mimo in varnem prehitevanju, vozi na primerni varnostni razdalji in s prilagojeno hitrostjo ter je pozoren še na pešce, rolerje in druge prometne udeležence.


Otrok kot pešec

Če je otrok v prometu udeležen kot pešec, je pomembno predvsem naslednje:

  • kot udeleženec v cestnem prometu je otrok deležen posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev;
  • hoditi mora po pločniku;
  • kjer ni pločnika, mora hoditi po levi strani ceste in spremljati vozila, ki vozijo proti njemu;
  • pred prečkanjem mora pogledati LEVO, DESNO in še enkrat LEVO. Če ni vozil, lahko prečka cesto;
  • pred prečkanjem ceste na prehodu za pešce lahko nase opozori z dvignjeno roko, potem pa počaka, da se vozila ustavijo;
  • pred prečkanjem ceste na semaforiziranem prehodu mora počakati, da se na semaforju prižge zelena luč za pešce;
  • zavedati se mora, da cesta ni namenjena igri;
  • na cesto ne sme stopiti nenadoma, saj je to nevarno;
  • v temi in v slabem vremenu mora uporabljati odsevnik, učenci prvega in drugega razreda osnovne šole pa tudi rumeno ovratno rutico;
  • mora biti preVIDEN.


Spremstvo otrok na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov tudi spremstvo polnoletne osebe, samostojno pa smejo sodelovati v cestnem prometu šele, ko se starši, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah, kjer se srečujejo s cestnim prometom. Spremljevalci na poti v šolo so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.


Statistični podatki za Policijsko upravo Kranj

Kljub prizadevanjem policije pa do nesreč na žalost vseeno prihaja. Po starosti med mlajšimi pešci in kolesarji v nesrečah, ki so jih med šolskim letom lani obravnavali policisti v Kranju, najbolj izstopajo otroci, stari od 7 do 14 let. Udeleženi so bili v štirih (4)* nesrečah. En kolesar (0), ki je bil tudi povzročitelj nesreče, se je hudo telesno poškodoval, dva (4) pa lažje. V starosti do 7 let kranjski policisti niso obravnavali nesreče, v kateri bi bil otrok udeležen kot pešec ali kolesar, kar je spodbudno, saj gre za najbolj ranljivo skupino udeležencev v prometu, ki ji je treba nameniti posebno pozornost.

Nekoliko več nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci in kolesarji, pa so v preteklem šolskem letu obravnavali vsi gorenjski policisti. Znova najbolj izstopajo otroci, stari od 7 do 14 let. Udeleženi so bili v sedmih (10) nesrečah. Dva (0), ki sta bila tudi povzročitelja nesreč, sta se huje, trije (6) pa so se lažje telesno poškodovali. V starosti do 7 let je bil v nesreči udeležen en (1) otrok s kolesom, ki ob tem ni bil telesno poškodovan, medtem ko so bili v starostni skupini od 14 do 18 let v nesrečah udeleženi trije (5) kolesarji, ki so utrpeli lahke telesne poškodbe in štirje (0) pešci. Trije med njimi so se v nesrečah lažje telesno poškodovali.

* Statistični podatki v oklepajih so za šolsko leto 2011/12.