Sorodne objave

 

Šolsko leto se je začelo, lepo vreme pa napoveduje, da se bo veliko otrok v šolo v teh, še vedno precej poletnih dneh, odpravilo peš, s kolesom ali s skirojem. Spodbujajmo njihovo mobilnost, a poskrbimo, da bo ta tudi varna.

PQ6 8748 1

Drugi šolski dan so Agencija za varnost prometa, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Policija, Mestna občina Ljubljana s Svetom za preventivo, Inštitut za politike prostora in Osnovna šola dr. Vita Kraigherja v Ljubljani obeležili pod skupnim imenovalcem "omogočajmo otrokom aktiven in varen prihod v šolo". Dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje, mag. Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije, Boštjan Koritnik, podžupan MOL, mag. Tanja Rozman, ravnateljica OŠ dr. Vita Kraigherja, in mag. Nela Halilović, vodja projektov na Inštitutu za politike prostora, so spregovorili o pomenu spodbujanja aktivnega prihoda v šolo, o prometni vzgoji otrok in odgovornosti, ki jo imamo odrasli, da poskrbimo za njihovo varnost vse leto.

Predstavili so nove videovsebine kampanje Za manj kot 2 je avto doma, dogodku pred šolskim poslopjem pa so se pridružili policisti na kolesih ter maskoti Pasavčka in Medvedke Pike. Učenci od prvega do petega razreda so se preizkušali na različnih poligonih, s posebnim preizkusom pa so spoznavali pomen doslednega nošenja zaščitne kolesarske čelade.

PQ6 9219 1

Mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na GPU, je znova spomnil: "Zagotavljanje varnosti otrok je tudi v policiji prioritetna naloga. V preteklosti smo ob tem, ko smo govorili o varnosti otrok, običajno govorili o pešcih. Sčasoma se je to nekoliko spremenilo, saj sedaj otroke na poti v šolo in popoldan pri igri srečujemo tudi kot kolesarje, voznike skirojev in e-skirojev, v višjih razredih pa tudi z mopedi. Vse našteto zahteva od otrok poleg poznavanja cestnoprometnih predpisov tudi obvladovanje takšnega prevoznega sredstva. Dodatna težava pri tem je, ko odrasli na naštetih prevoznih sredstvih niso ravno najboljši vzor. Zato je zelo pomembna vloga staršev in seveda vseh nas pri izobraževanju otrok, predvsem pa pri zgledu, ki ga dajemo s tem, ko spoštujemo pravila vožnje z najrazličnejšimi prevoznimi sredstvi. Otroka moramo podučiti o pravilih obnašanja v prometu, mu zagotoviti tehnično brezhibno prevozno sredstvo in zaščitna sredstva (predvsem čelado), poskrbeti moramo za ustrezno osvetlitev prevoznega sredstva in otroka ter ga učiti strpnosti v cestnem prometu. V kasnejšem obdobju pa je teba poskrbeti, da se mladostnik ne prevaža s prevoznim sredstvom brez ustreznega izpita, če je ta potreben. Poudariti je treba, da je največja odgovornost za varnost otrok na odraslih udeležencih v cestnem prometu. Otroci so v cestnem prometu nepredvidljivi, zato morajo biti ostali nanje pozorni in predvideti situacije, ki bi lahko ogrožale otroke in mladostnike."

PQ6 9432 1

Skrb za varnost šolarjev naj traja vse leto

Že v načelih cestnega prometa je zapisano kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, so drugi udeleženci dolžni nanje posebej paziti in jim pomagati. To načelo povsem jasno določa, da smo vsi v prometu soodgovorni za varnost otrok. Zato je potrebno v prometu ravnati tako, da čim bolj izključimo dejanja, ki bi lahko ogrožala prometno varnost otrok. Otroci so razigrani in drugače dojemajo promet okoli sebe in so kot taki zelo nepredvidljivi v svojih ravnanjih. Zato moramo biti na cesti ob zaznavi otrok v bližini bistveno bolj pazljivi in pozorni, saj nikoli ne vemo, kako bo otrok reagiral.

Otrokom moramo omogočati varno mobilnost, za kar je potrebna skrbnost, odgovornost in zgled vseh udeležencev v prometu. Pri tem posebej opozarjamo in pozivamo voznike, naj prilagodijo hitrost vožnje, še posebej v naseljih, v okolici šol, vrtcev in igrišč. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona, ki odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti in ob njej, za volan pa naj vselej sedejo trezni! Vzdržujejo naj primerno varnostno razdaljo in predvidevajo prometne situacije, kadar so v bližini šol, vrtcev in v naseljih.

Več informacij v sporočilu za javnost na spletni strani Javne agencije RS za varnost prometa

Povezane vsebine

Skupaj poskrbimo za varnost otrok na šolskih poteh

Poskrbite za varnost otrok na šolski poti – nasveti za starše in voznike

Otroci, poznate pravila za varno pot v šolo in domov?