Policisti Policijske uprave Kranj v tem tednu izvajamo zaključne aktivnosti v predkazenskem postopku, s katerimi ugotavljamo utemeljene sume več kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, overitve lažne vsebine in ponarejanja poslovnih listin. Obstaja sum, da so osumljenci z okoli 1.000 kaznivimi dejanji v obdobju dveh let pridobili delovna in bivalna dovoljenja za okoli 400 tujcev.

Več informacij o sami preiskavi je v današnji izjavi za javnost podal vodja Sektorja kriminalistične policije na PU Kranj mag. Boštjan Lindav. Objavljamo zvočni posnetek njegove izjave:

Zvočni posnetek izjave Boštjana Lindava (mp3) 


Po njegovih besedah smo dosedaj ugotovili, da so odgovorne osebe v osmih gospodarskih družbah z območja Kranja, ki se ukvarjajo pretežno z gradbeništvom, v obdobju od 1. januarja 2009 naprej pridobile delovna in bivalna dovoljenja za približno 400 oseb, s katerimi pa nato niso sklenile delovnega razmerja niti te osebe pri njih niso nikoli delale.

Takšna dovoljenja so osumljenci pridobivali s ponarejenimi pogodbami o zaposlitvi in s tem spravili v zmoto Zavod za zaposlovanje, da so bila tujcem izdana delovna dovoljenja, in upravne enote na območju Gorenjske, da so tujcem izdale dovoljenja za bivanje.

Policisti smo še ugotovili, da velika večina tujcev, ki so pridobili ta dovoljenja, ni nikoli prebivala v Sloveniji.

Ocenjujemo, da je bilo pri tem storjenih okoli 1.000 kaznivih dejanj. Policisti smo opravili večje število informativnih razgovorov in pridobili obširno poslovno dokumentacijo, dvema osumljencema pa smo odvzeli prostost, in sicer državljanoma Kosova, starima 29 in 40 let, z začasnim bivališčem v Sloveniji. Privedli smo ju k preiskovalni sodnici, ki je zoper 40-letnega osumljenca odredila pripor, 29-letni osumljenec pa je trenutno v sodnem pridržanju in čaka na zaslišanje pri preiskovalni sodnici. V prvi fazi preiskave smo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo, da sta kot odgovorni osebi gospodarske družbe 161 tujcem omogočila nezakonito bivanje v Sloveniji.

S preiskavo bomo še nadaljevali, saj smo ugotovili, da je tujcev, ki so jim omogočili nelegalen prihod, okoli 400. Prav tako je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave tudi ugotavljanje premoženjske koristi osumljencev.  Po dosedanjih informacijah so v podobnih primerih v preteklosti osumljenci za ureditev dokumentacije za enega tujca zahtevali plačilo do 2.000 evrov.

Ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen Kazenskega zakonika)

(1) Kdor v poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine in evidence, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, in so pomembne za poslovni promet z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ali so namenjene za odločitve v zvezi z gospodarsko ali finančno dejavnostjo ali kot podlaga za davčni nadzor, vpiše lažne podatke ali ne vpiše kakšnega pomembnega podatka ali s svojim podpisom potrdi tako knjigo, listino ali spis z lažno vsebino ali omogoči sestavo knjige, listine ali spisa z lažno vsebino, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Enako se kaznuje, kdor lažno poslovno knjigo, listino ali spis uporabi kot resnično ali kdor uniči, skrije, precej

(3) Poskus dejanj iz prvega in drugega odstavka tega člena je kazniv.


Overitev lažne vsebine (253. člen KZ-1)

(1) Kdor spravi pristojni organ ali notarja v zmoto in s tem doseže, da ta v javni listini, zapisniku, knjigi ali poslovni listini potrdi kar koli lažnega, kar naj bi bil dokaz v pravnem prometu, se kaznuje z zaporom do treh let.

(2) Enako se kaznuje tudi, kdor uporabi javno listino, zapisnik, knjigo ali poslovno listino iz prejšnjega odstavka, čeprav ve, da je lažna.


Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (308. člen KZ-1)

(1) Kdor nasilno prekorači državno mejo Republike Slovenije ali oborožen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let ali z denarno kaznijo.

(2) Enako se kaznuje tujec, ki nima dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, če se na način iz prejšnjega odstavka zadržuje na njenem ozemlju ali se upre zakoniti odstranitvi z njega.

(3) Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju ali kdor skupino dveh ali več takih tujcev za plačilo nezakonito spravi čez mejo ali ozemlje države, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

(4) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki z zlorabo uradnega položaja ali pravic omogoči tujcu nezakonit vstop na ozemlje Republike Slovenije ali nezakonito prebivanje na njem.

(5) Če storilec z dejanji iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena sebi ali komu drugemu pridobi nesorazmerno premoženjsko korist ali priskrbi brezpravno delovno silo ali povzroči nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali taka dejanja stori kot član hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let in z denarno kaznijo.

(6) Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.

(7) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to, kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva dejanja. Če je bilo kaznivo dejanje storjeno na območju Evropske unije, se državljani njenih članic pri uporabi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena ne štejejo za tujce.