Sorodne objave

 

Varnostni sosvet občine Lutomer je 28. januarja 2010 obravnaval problematiko uživanja prepovedanih drog. Na sestanku so poleg predstavnikov občine, centra za socialno delo, območnega Rdečega križa, občinskega štaba civilne zaščite in lokalne akcijske skupine (LAS) sodelovali tudi predstavniki Policijske postaje Ljutomer.

sosvet 2

Komandir Roman Zver in njegov pomočnik Željko Stojko sta predstavila aktivnosti in ukrepe policije v lanskem letu, namenjene zahtevnemu boju proti prepodajalcem drog. Prisotne sta seznanila z osnovnimi značilnostmi in delovanjem prepovedanih drog ter posledicami njihovega daljšega uživanja. Opozorila sta tudi na povezavo s premoženjskimi kaznivimi dejanji in predstavila projekt Nazaj k ljudem, v okviru katerega so predvidene tudi aktivnosti policije na na področju odkiravanja in preprečevanja zlorabe prepovedanih drog. Delo Policijske postaje Ljutomer na tem področju je pohvalil tudi podžupan.

Udeleženci sestanka so ugotovili, da problematika uživanja prepovedanih drog v občini Ljutomer bistveno ne odstopa od problematike na ostalih območjih Pomurja. Strinjali so se, da je treba starše čim bolj aktivno seznanjati s problematiko drog, predvsem pa jih usposobiti za prepoznavanje prvih znakov uživanja drog pri mladostnikih. Mlade pa je treba vzpodbuditi za druge aktivnosti, ki bi preprečevale uživanje prepovedanih drog.

Nazadnje so udeleženci še sklenili, da bodo športnim društvom predlagali, naj v svoje programe dela uvrstijo ozaveščanje mladih o problematiki drog. Dogovorili so se tudi, da bodo to problematiko predstavili ravnateljem v šolah in da bodo organizirali tematsko okroglo mizo. Vsak na svojem področju dela se bodo potrudili, da v kar največji meri preprečijo uživanje prepovedanih drog.