Sorodne objave

 

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v sklopu evropsko usklajenega poostrenega nadzora nad tovornimi vozili in avtobusi 25. julija 2017 izvajali poostren nadzor na hitri cesti H4 na relaciji Razdrto-Vrtojba.

Novogoriški prometni policisti so pri voznikih tovornih vozil in avtobusov ugotavljali kršitve prometnih pravil, predvsem glede časa trajanja vožnje, obveznih počitkov in odmorov voznikov. Prav tako so policisti preverjali psihofizično stanje voznikov, tehnično brezhibnost in preobremenjenost vozil, pritrjenost tovora, ustreznost listin ter morebitne manipulacije z zapisovalnimi napravami oz. tahografi. Policisti so bili pozorni tudi na uporabo varnostnih pasov pri voznikih tovornih vozil in avtobusov. Prvi del akcije je slovenska policija izvedla februarja letos, tretji del pa bo potekal oktobra 2017.

IMG 5791

V poostrenem nadzoru so poleg policistov in kriminalistov z območja PU Nova Gorica ter policistov Specializirane enote za nadzor prometa v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi sodelovali tudi predstavniki Družbe za avtoceste RS, predstavniki Cestela, družbe za izvajanje meritev osnih pritiskov, skupnih mas in dimenzij tovornih vozil. Pri nadzoru so se jim pridružili še italijanski prometni policisti.

Novogoriški policisti in kriminalisti so med nadzorom izvajali tudi naloge s področja odkrivanja čezmejne kriminalitete in nelegalnih migracij, tihotapljenja oseb, prepovedanih drog, orožja, ukradenih vozil, uporabe ponarejenih dokumentov itd. Vsi sodelujoči so v skladu s svojimi pooblastili ugotavljali kršitve s svojega delovnega področja.

V času nadzora so preverili 33 tovornih vozil. Pri tem so policisti ugotovili 10 kršitev cestnoprometnih predpisov. Najpogostejše ugotovljene kršitve so bile v zvezi z nepravilno zavarovanim tovorom (5 kršitev), preobremenitvijo vozil (2 kršitvi), ena kršitev s področja predpisanih odmorov in počitkov, prav tako so policisti ugotovili še dve drugi kršitvi s področja prometne zakonodaje.

Z akcijo za večjo varnost voznikov tovornih vozil in avtobusov želimo policisti spodbuditi voznike k doslednejšemu spoštovanju prometnih predpisov in izboljšanju varnosti na evropskih cestah.