Sporočila za javnost

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 31/00, uvaja v 15. poglavju nov institut "opozorilo", ki določa, da lahko pooblaščena uradna oseba organov in organizacij (iz 105. in 241. člena zakona o prekrških), torej tudi policisti, namesto vložitve predloga za uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška, storilcu prekrška izreče opozorilo, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in, če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.

Danes, 7. septembra 2001 je generalni direktor policije Marko Pogorevc v svoji pisarni sprejel štiri policiste, ki se jim je pred kratkim iztekel mandat v mednarodni misiji, in sicer Boruta Eržena in Aleša Grudnika, ki sta delovala v Albaniji, kjer je junija letos misija prenehala delovati, ter Franca Mišmaša in Matjaža Marolta, ki sta zaključila z delom na Vzhodnem Timorju.

Slovenski policisti so s svojim znanjem, izkušnjami in visoko usposobljenostjo že večkrat dokazali, da lahko pomagajo drugim državam oziroma na območjih, kjer obstajajo krizne razmere zaradi vojn, terorizma ali zaradi drugih dogodkov ob tranziciji družbene ureditve. Slovenska policija že od leta 1997 sodeluje v različnih mednarodnih misijah - v Albaniji v okviru operacije MAPE (Multinational Advisory Police Element), na Kosovu, na Vzhodnem Timorju, od julija 2001 pa tudi v Makedoniji.

Na letališču Brnik so se danes, 6. septembra 2001, člani prve himalajske odprave slovenskih policistov, policisti Robert Kralj, Matej Brajnik in Izidor Kofler iz Policijske uprave Kranj, Franc Rožman in Aleš Miklavčič iz Specialne enote Generalne policijske uprave, Maksimiljan Trop iz Službe za informatiko in telekomunikacije Generalne policijske uprave, Davo Karničar iz skupine športnikov Generalne policijske uprave, vodja odprave alpinist Viki Grošelj, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Tone Škarja kot organizacijski vodja odprave in zdravnik dr. Igor Tekavčič ter pobudnik odprave Rafael Vodišek iz Skupnih služb Generalne policijske uprave odpravili na 8201 metrov visoko goro Čo Oju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških uvaja nov institut "opozorilo", ki določa, da lahko pooblaščena uradna oseba organov in organizacij namesto vložitve predloga za uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška storilcu prekrška izreče opozorilo.

V četrtek, 6. septembra 2001 ob 15.20 uri odhaja na pot 1. Himalajska odprava slovenskih policistov, ki jo vodi Viki Grošelj.

Na prvi šolski dan so policisti posebno pozornost namenili varovanju šolskih poti v okolici šol in prečkanju cest. Do 14. ure danes ni nobena policijska uprava poročala o prometni nesreči z udeležbo otrok na poti v ali iz šole.

V torek, 4. septembra 2001 bo med 9.00 in 17.00 uro v Gotenici državno prvenstvo Policije v streljanju z dolgocevnim orožjem, pištolo in zračno puško. Tekmovanje organizira Policijska akademija v sodelovanju z Upravo uniformirane policije Generalne policijske uprave.

V mestu Akita na Japonskem so med 16. 08. 2001 in 26. 08. 2001 potekale 6. Svetovne igre (World games). Organizator iger "AKITA 2001" je bila Mednarodna zveza Svetovnih iger (IWGA), ki združuje 31 mednarodnih panožnih športnih zvez, ki sicer niso vključene v program letnih olimpijskih iger, vendar pa jih Mednarodni olimpijski komite priznava.

Britanski varnostni organi oziroma njihova carinska služba je včeraj, 30. avgusta 2001 obvestila slovensko policijo, da so 29. avgusta 2001 ob 20.40 uri po angleškem času, aretirali dva slovenska državljana, ki sta dvema britanskima državljanoma predala rezervno pnevmatiko tovornega vozila, v kateri je bilo kasneje najdeno skupno 60 kg prepovedane droge heroin.