Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2007


Predmet nabave je informacijsko-komunikacijska oprema za spodbujanje učinkovitih poizvedb v realnem času na mejnih prehodih, za zagotavljanje hitre in učinkovite izmenjave informacij med mejnimi prehodi in sodelujočimi tako v schengenskem kot tudi v nacionalnem informacijskem sistemu. Nabavljeni sta bili strojna in programska oprema: usmerjevalniki in nadzorno-upravljavski sistem omrežja. Sodelavci Urada za informatiko in telekomunikacije so opremo konfigurirali, izvedli njeno varnostno certifikacijo, jo instalirali na končnih lokacijah in vključili v omrežje. Po letnem programu 2007 je bila nadgrajena tretjina mejnih prehodov z Republiko Hrvaško.

Namen projekta je nadgradnja nacionalnega komunikacijskega sistema, da postane interoperabilen s sistemi drugih držav članic EU:

  • zgraditi in zagotoviti hitre in zanesljive komunikacijske povezave za dostop do ITSP in SIS,
  • povečanje komunikacijske prepustnosti dostopnih sistemov in zagotavljanje zmogljivega integriranega komunikacijskega omrežja,
  • spodbujanje učinkovitih poizvedb v realnem času na mejnih prehodih s pomočjo uporabe obsežnih informacijskih sistemov,
  • zagotoviti hitre in učinkovite izmenjave informacij med vsemi mejnimi prehodi v realnem času.

 

Ključne operacije so bile nabava in implementacija komunikacijske opreme za zagotavljanje širokopasovnega omrežja policije. Gre za večletni projekt, ki poteka med letoma 2007 in 2013. Načrtovani rezultati so bili:

  • povečanje bitnih hitrosti do lokacij s 128 kbit/s na 1024 kbit/s oz. na 10Mbit/s in 100Mbit/s,
  • zmanjšanje zakasnitev iz velikostnega reda nekaj sekund na manj kot 100 ms,
  • vpeljava varnostnih mehanizmov IPSec,
  • prenos govornih komunikacij v širokopasovnem omrežju.


Po letnem programu 2007 so bili postavljeni cilji doseženi.


Vrednost projekta je 112.576,96 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 84.432,72 evrov.