Sklad: Sklad za meje
Letni program: 2009Z namenom preprečevanja nezakonitih prehodov zunanje meje, zagotavljanja varnosti mejnih policistov in zaščite opreme, lahko Republika Slovenija na območjih mejnih prehodov namešča avtomatske, fotografske in snemalne naprave, ki snemajo, oziroma fotografirajo dogajanje na, pred in za območjem mejnega prehoda. Obstoječa oprema ne izpolnjuje vseh zahtev, ki jih sicer predpisuje nadzor meje v skladu s schengenskim pravnim redom. Na 15 mejnih prehodih so sistemi in oprema, ki je bila nameščena v letih 2001 in 2002, na ostalih objektih pa so sistemi in oprema iz leta 2004. Digitalni snemalni sistemi, nameščeni v letih 2001 in 2002, so dotrajani in tehnološko zastareli in jih je treba zaradi zagotavljanja zanesljivega delovanja nadomestiti, ostalo opremo in sisteme pa nadgraditi.

Oprema (sistemi za upravljanje kamer visoke ločljivosti, barvne kamere visoke ločljivosti, monitorji, digitalne snemalne naprave, barvne D/N kamere in nadzorne konzole) se je nameščala na naslednjih mejnih prehodih: MP Dragonja, MP Babno polje, MP Podgorje, MP Brezovica, MP Sečovlje, MP Rakitovec, ŽMP Rakitovec, MP Luka Koper, PMP Obrežje, PMP Jelšane, PMP Gruškovje, MPOP Stara Vas, MPOP Nova Vas, ŽMP Metlika, MPOP Krasinec, MPOP Žuniči, MPOP Planina, MPOP Podplanina, PMP Bistrica ob Sotli, MP Dobovec, PMP Središče ob Dravi, PMP Petišovci, ŽMP Dobova, PMP Rogatec, PMP Zavrč, MP Petrina, ŽMP Lendava, PMP Metlika, MP Letališče Sečovlje, PMP Sočerga.

Namen projekta je povečanje zanesljivosti delovanja naprav z 80 % na 100 %, povečanje kapacitet digitalnih snemalnih naprav video sistemov ter centralno upravljanje in nadzor. Predvideno je, da se na vseh mejnih prehodih na zunanji meji dogradijo ali zamenjajo sistemi, najprej na največjih mednarodnih mejnih prehodih. Cilji so doseženi.

 

Vrednost projekta je 316.113,66 evrov. Evropska komisija je sofinancirala projekt v višini 75 %, kar znaša 237.085,24 evrov.