Sklad za zunanje meje
Letni program 2010

 

V skladu s Konvencijo, ki uvaja Schengenski sporazum, ima Slovenija, z namenom preprečevanja ilegalnih prehodov zunanje meje, zagotavljanja varnosti mejnih policistov in varovanja premoženja, pravico namestiti na mejnih prehodih avtomatske naprave za fotografiranje in snemanje dogodkov pred in za mejnimi prehodi. Obstoječa oprema ne zadostuje predpisanim standardom, navedenim v Schengen Aquis. Namen projekta je bil nadomestiti snemalne naprave, uvesti novo tehnologijo na tem področju in nadgraditi oz. zamenjati tudi drugo video snemalno opremo.

Oprema (sistemi za upravljanje kamer visoke ločljivosti, barvne kamere visoke ločljivosti, monitorji, digitalne snemalne naprave, barvne D/N kamere in nadzorne konzole) je bila nameščena na naslednjih mejnih prehodih:

 • Mejni prehod Vinica,
 • Mejni prehod Sočerga,
 • Mejni prehod Ormož,
 • Mejni prehod Razkrižje,
 • MP Orešje,
 • Postaja mejne policije Gruškovje,
 • Mejni prehod Metlika,
 • Mejni prehod Zavrč,
 • Mejni prehod Rogatec,
 • Mejni prehod Rajnkovec,
 • Mejni prehod Petrina,
 • Mejni prehod Osilnica,
 • Mejni prehod Starod in
 • železniški mejni prehod Ilirska Bistrica.

 

Namen projekta je bil povečati zanesljivosti delovanja naprav z 90 % na 100 %, povečati kapacitete digitalnih snemalnih naprav video sistemov ter centralno upravljanje in nadzor. Predvideno je bilo, da se na vseh mejnih prehodih na zunanji meji dogradijo ali zamenjajo sistemi, najprej na največjih mednarodnih mejnih prehodih. Cilji so bili doseženi.

 

Vrednost projekta je 217.538,64 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 188.617,97 evrov.