Sklad za zunanje meje
Letni program 2010

 

Namen projekta je izboljšati učinkovitost mejnih policistov pri opravljanju mejne kontrole na mejnih prehodih in varovanje zunanje meje izven mejnih prehodov. Cilji projekta so: spodbujanje uporabe sodobne tehnologije za izboljšanje osebne kontrole na mejnih prehodih in za njeno učinkovito uporabo, izboljšanje usposobljenosti v zvezi z odkrivanjem zlorab listin in ukradenih vozil, spodbujanje izmenjave informacij in učinkovitih poizvedb v realnem času s pomočjo SIS in VIS, učinkovitejše sporazumevanje in opravljanje razgovorov v angleškem jeziku. Ciljne skupine so policisti kontrolorji, ki opravljajo mejno kontrolo, policisti, ki opravljajo varovanje državne meje, vodje izmen na mejnih prehodih, policisti, ki varovanje opravljajo s terenskimi vozili, motornimi kolesi, čolni ali iz helikopterja.

Izvedenih je bilo 11 vrst usposabljanj.  

 

Vrednost projekta je 13.414,00 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 10.060,50 evrov.