Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

Vzpostavitev digitalnega radijskega sistema na mejnih območjih je zelo pomembna, saj se s tem vzpostavijo pogoji za komunikacijo med mobilnimi uporabniki javne varnosti. Z izgradnjo digitalnega radijskega omrežja se nadomeščajo različna stara in dotrajana analogna radijska omrežja. Novi digitalni radijski sistem tudi odpravlja pomanjkljivosti starih omrežij in zagotavlja uporabnikom dodatne funkcionalnosti.

Nabavljena je bila bazna postaja, ki je bila instalirana na gorskem objektu Nova vas, s čimer se je izboljšalo radijsko pokrivanje mejnega območja na Primorskem (območje Dragonje). V okviru projekta je bil nabavljen tudi repetitor, ki je bil instaliran na mednarodnem letališču Maribor, s čimer je uporabnikom na voljo tudi komunikacija v notranjosti objekta.

Rezultati projekta so izboljšanje radijskega pokrivanja, onemogočeno prisluškovanje radijskim komunikacijam, izboljšana učinkovitost mejne kontrole, višja kakovost mejne kontrole in odvračanje ilegalnih prehodov meje.

 

Vrednost projekta je 93.743,22 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 70.307,41 evrov.