Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

Namen projekta je izboljšati učinkovitost mejnih policistov pri opravljanju mejne kontrole na mejnih prehodih in varovanju zunanje meje izven mejnih prehodov. Cilji projekta so spodbujanje uporabe sodobne tehnologije za izboljšanje osebne kontrole na mejnih prehodih in za njeno učinkovito uporabo, izboljšanje usposobljenosti pri odkrivanju zlorab listin, spodbujanje izmenjave informacij in učinkovitih poizvedb v realnem času s pomočjo SIS in VIS, učinkovitejše sporazumevanje in opravljanje razgovorov v angleškem jeziku. Ciljne skupine so policisti kontrolorji, ki opravljajo mejno kontrolo, policisti, ki opravljajo varovanje državne meje, vodje izmen na mejnih prehodih, policisti, ki varovanje opravljajo s terenskimi vozili ali motornimi kolesi, ali kot opazovalci iz helikopterja.

Izvedenih je bilo 9 vrst usposabljanj.  

 

Vrednost projekta je 17.178,72 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 12.884,04 evrov.