Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

Nabavljenih je bilo 18 civilnih patruljnih vozil za izvajanje nadzora državne meje, 3 intervencijska vozila za prevoz tujcev ter 10 terenskih vozil.

18 civilnih patruljnih vozil je bilo dodeljeno policijskim enotam za nadzor državne meje, z novimi vozili pa so zamenjali starejša vozila. Intervencijska vozila omogočajo varnejši prevoz problematičnih tujcev, s terenskimi vozila pa lahko policisti državno mejo varujejo tudi na težje dostopnih predelih in ob slabših vremenskih pogojih. Tako je bila ohranjena visoka stopnja mobilnosti policijskih enot za nadzor državne meje v skladu s schengenskimi standardi.

 

Vrednost projekta je 989.164,25 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 741.873,18 evrov.