Sklad za zunanje meje
Letni program 2011

 

Vsebina projekta je bila vzdrževanje in s tem zagotavljanje plovnosti helikopterja EC 135, ki je namenjen izključno za nadzor schengenske meje. Za plovnost helikopterja je potrebno redno vzdrževanje, ki zahteva preglede na vsakih 100 ur letenja in letne preglede, ne glede na število ur letenja. V ta namen je bilo potrebno zagotavljanje rezervnih delov, tehničnih publikacij ter ustrezne logistične podpore pri njegovem vzdrževanju, ki se je izvajalo v podjetju Eurocopter Nemčija.

Namen projekta je bil zagotavljanje rezervnih delov, tehničnih publikacij ter ustrezne logistične podpore pri vzdrževanju helikopterja EC 135, skladno s programom vzdrževanja omenjenega helikopterja. Namen je bil dosežen, posledično pa je bil z visoko stopnjo plovnosti dosežen tudi cilj učinkovitega nadzora schengenske meje.

 

Vrednost projekta je 258.687,23 evrov. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 194.015,42 evrov.