Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Vzdrževanje čitalnikov potnih listin OCRB

 

Vsebina projekta: Namen ukrepa je bil vzdrževanje 200 čitalcev osebnih dokumentov, ki se uporabljajo na mejnih prehodih. Čitalci so bili nabavljeni v letu 2008 v okviru Sklada za zunanje meje, letni program 2007. Čitalci osebnih dokumentov so namenjeni kontroli oseb pri prehodu schengenske meje. Po izteku garancije je bilo treba zagotoviti vzdrževanje, zato sta se sklenili vzdrževalni pogodbi, po katerih je bilo zagotovljeno vzdrževanje čitalcev do nakupa novih. Predviden rezultat je nemoteno zagotavljanje mejne kontrole.

 

Rezultati projekta: Vzdrževanje je potekalo skladno s pogodbo. Odpravljanje okvar je potekalo redno in v predvidenih rokih.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 19.651,12 evra. EU je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 14.738,34 evra.