Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uraden naziv projekta: Infrastruktura nacionalnega komunikacijskega centra za nadzor morja v okviru Eurosur na Postaji pomorske policije Koper

 

Vsebina projekta: Namen projekta je bil zagotoviti pogoje za vzpostavitev nacionalnega koordinacijskega centra za nadzor nad morjem v okviru Eurosur na Postaji pomorske policije Koper. Projekt vključuje obnovo prostorov.

 

Rezultati projekta: Načrtovana je bila izvedba del, in sicer obnova tlakov in dobava opreme (pohištva). Vsa dela so bila izvedena.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 4.077,95 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 3.058,46 evra.