Sporočila za javnost

Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Zamenjava informacijske opreme na mejnih prehodih na zunanji meji

Vsebina projekta: Namen je bil zamenjati izrabljeno terminalno opremo na mejnih prehodih. Namen je bil nabava približno 466 delovnih postaj, tiskalnikov, monitorjev (461 kosov), serverjev, čitalnikov dokumentov (približno 213 kosov) in mobilnih terminalov.

 

Rezultati projekta: Izvedla se je nabava 462 monitorjev in 448 delovnih postaj. Preostala oprema se ni nabavila pravočasno za uveljavljanje v letnem programu 2012, predvsem zaradi dolgotrajnega postopka sklepanja okvirnih sporazumov. Strošek opreme, ki je bila nabavljena po obdobju upravičenosti, bo uveljavljan v letnem programu 2013.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 339.642,32 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 254.731,74 evra.