Sklad za zunanje meje

Letni program 2012

 

Uradni naziv projekta: Izboljšanje usposobljenosti mejnih policistov za izvajanje nalog, povezanih z nadzorom in kontrolo

Vsebina projekta: Namen projekta je izboljšati učinkovitost policistov pri opravljanju mejne kontrole na mejnih prehodih in varovanje zunanje meje izven mejnih prehodov.

 

Cilji projekta: Cilji projekta so spodbujanje uporabe sodobne tehnologije za izboljšanje kontrole oseb na mejnih prehodih in za njeno učinkovito uporabo, izboljšanje usposobljenosti v zvezi z odkrivanjem zlorab listin, spodbujanje izmenjave informacij in učinkovitih poizvedb v realnem času s pomočjo SIS in VIS, učinkovitejše sporazumevanje in opravljanje razgovorov v angleškem jeziku. Ciljne skupine so policisti kontrolorji, ki opravljajo mejno kontrolo, policisti, ki opravljajo varovanje državne meje, vodje izmen na mejnih prehodih, policisti, ki varovanje opravljajo s terenskimi vozili ali motornimi kolesi, opazovalci iz helikopterja.

 

Rezultati projekta: Od načrtovanih 14 vrst usposabljanj policistov je bilo izvedenih 5 vrst usposabljanj po verificiranih programih in 1 dodatno usposabljanje.

 

Finančne informacije: Vrednost projekta je 12.215,09 evra. Evropska unija je sofinancirala projekt iz sredstev Sklada za zunanje meje v višini 75 %, kar znaša 9.161,32 evra.