Sporočila za javnost

 

Seznam vrednot in vrlin, ki izražajo poslanstvo policije, je priloga Kodeksa policijske etike. Več o tem: Kodeks policijske etike 

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.