50bannerGray


Informacijsko-Telekomunikacijski Sistem Policije - ITSPol je lani slavil pomemben jubilej, 50 letnico razvoja. Pravzaprav gre za jubilej nekoč enovitega informacijsko-telekomunikacijskega sistema organov za notranje zadeve, ki ga je poleg ITSPol sestavljal tudi informacijski sistem upravnih notranjih zadev. Ker je bil to čas, ko so zelo intenzivno potekale naše priprave na polno integracijo v Schengenski informacijski sistem - SIS, nam je časa za slavje zmanjkalo. Schengenska integracija je sedaj uspešno zaključena in prav je, da se spomnimo in slavnostno obeležimo oboje, tako pomemben jubilej - 50 letnico, kot tudi pomemben mejnik v razvoju ITSPol - integracijo s SIS. ITSPol je v okviru schengenske evalvacije prestal še en zahteven preizkus in dobil tudi potrditev ustreznosti s strani tujih ekspertov. Pred vami je tematska revija Varnosti, v kateri se boste lahko podrobneje seznanili z ITSPol in vlogo ter delovnim področjem ljudi, ki ga soustvarjajo. Za ITSPol skrbi skoraj 170 zaposlenih v Uradu za informatiko in telekomunikacije GPU MNZ, ki so organizirani v treh centrih: Centru za informatiko, Centru za telekomunikacije in Centru za zaščito podatkov. Sistemske in aplikativne ekipe Centra za informatiko skrbijo za zagotavljanje ustrezne informacijske podpore, v Centru za telekomunikacije so poleg tipičnih telekomunikacijskih vsebin (radijski sistemi, telefonija, prenosno omrežje), skoncentrirane še druge vsebine povezane s policijsko tehniko (video nadzor, tehnično varovanje, merilniki hitrosti in alkoholiziranosti), Center za zaščito podatkov pa skrbi za normativno ureditev in tehnične rešitve s področja varovanja osebnih in tajnih podatkov. Seveda ne smemo pozabiti na delavce Oddelkov za informatiko in telekomunikacije na policijskih upravah, ki skrbijo za prenos IT rešitev in neposredno podporo končnim uporabnikom.

Dovolite mi, da se v tem uvodnem nagovoru zahvalim vsem bivšim in zdajšnjim sodelavcem ter partnerjem, ki so soustvarjali ITSPol. Brez dvoma se lahko na dosežke v zadnjih 50 letih ozremo s ponosom. Zahvaljujem se tudi vodstvu Policije in Ministrstva za notranje zadeve za njihovo podporo pri razvoju ITSPol in razumevanje vloge in pomena ustrezne IT podpore. V današnjem, globalnem okolju so pred Policijo nedvomno veliki izzivi, k uspešnemu in učinkovitemu razreševanju problematike pa lahko veliko pripomore ustrezna informacijsko-telekomunikacijska podpora. Naj bodo torej doseženi rezultati vzpodbuda tudi za naprej!

 

mag. Andrej Bračko
Direktor urada
Višji policijski svetnik