50bannerGray


Policijsko delo je v veliki meri povezano z zbiranjem, posredovanjem, shranjevanjem in obdelovanjem varnostno zanimivih informacij. Našteti procesi so v Policiji podprti z raznovrstnimi programskimi rešitvami na različnih platformah. Oddelek je s svojimi rešitvam pomembno prispeval pri vključevanju slovenske policije v Schengenski informacijski sistem.

S nameščanjem prvih osebnih računalnikov v Policiji leta 1987 se je pojavila potreba po izdelavi uporabniških aplikacij, ki bi na teh novih napravah lahko delovale. Zato je bil takrat ustanovljen Oddelek za načrtovanje in razvoj uporabniške programske opreme, katerega namen je bil izdelava programskih rešitev za osebne računalnike. Prve aplikacije so bile razvite v programskih jezikih Pascal, C in Clipper. Bile so popolnoma lokalnega značaja, saj so delovale le na enem osebnem računalniku, podatki pa so se prenašali in združevali le preko disket. Kasneje, z naraščanjem števila osebnih računalnikov v Policiji, pa se je pojavila potreba po njihovem združevanju v lokalna računalniška omrežja, hkrati s tem pa tudi potreba po kompleksnejših aplikacijah tipa strežnik - odjemalec. Sprva so se tudi te aplikacije razvijale v programskem jeziku Clipper in so že omogočale sodelovanje uporabnikov preko enotne aplikacije v več uporabniškem okolju. S namestitvijo operacijskega sistema Windows 95 leta 1998 pa se je pojavila potreba po novih, uporabniku prijaznejših aplikacijah in s tem tudi po novih razvojnih orodjih, v katerih bi jih razvijali. Rešitve so se razvijale z različnimi orodji Visual Basic, IBM Visual Smalltalk in Lotus Notes. Leta 2000 je bil ustanovljen Oddelek za elektronsko poslovanje, katerega namen je vključiti nove tehnologije v informacijski sistem Policije. Predvsem na področju izmenjave podatkov znotraj policije, izmenjave podatkov z zunanjimi in mednarodnimi ustanovami in izdelave specialnih uporabniških aplikacij. Razvoj novih aplikacij temelji na Lotus Notes platformi, WebSphere strežnikih in DB2 podatkovnih bazah. Pri tem so najbolj pogosto uporabljeni programski jeziki Java, Java Script, Lotus Script, Visual basic, PHP in podobnih.

Oddelek ima danes zaposlenih devet strokovnjakov, ki skrbijo za razvoj in vzdrževanje več kot 50 programskih rešitev: načrtovanje in vzdrževanje Lotus Notes infrastrukture, oblikovanje intranet portala in objavljanje na intranet in internet portalu Policije. Programske rešitve, ki jih pokriva oddelek, podpirajo naslednja področja policijskega dela:

 • evidentiranje in načrtovanje policijskega dela (evidenca dokumentov in zadev, ISPP ure, poročilo dežurnega, evidenca mamil, ISCIU podpora usposabljanju, SPIS, ISO dokumentacija, evidenca prijavljenih napak za >help desk<, evidenca uporabe posebnih metod in sredstev, itd),
 • operativna podpora (TravelDoc - aplikacija za preverjanje prehodov meje, aplikacija za podporo varovanja oseb, aplikacija za izdajo Vizumov, aplikacija za evidentiranje hrambe zaseženih drog, aplikacija za vodenje evidence izdanih ključev po SOPS),
 • poslovanje med organizacijskimi enotami znotraj Policije (elektronska pošta policije, Lotus Notes elektronska pošta, itd),
 • poslovanje z drugimi vladnimi službami, kot so Slovensko zavarovalno združenje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Agencija za plačilni promet, Banka Slovenije, Davčna uprava RS, Direktorat za upravne notranje zadeve MNZ RS, Ministrstvo za pravosodje RS in Zavod za varstvo pri delu,
 • mednarodno sodelovanje, ki je podprto z raznovrstnimi programskimi rešitvami za izmenjave podatkov (poštni sistemi SIRENE, INTERPOL, PRUEM, itd),
 • reševanje parcialnih problemov posameznih služb, za katere so izdelane rešitve predvsem v Lotus Notes okolju.

Oddelek je z nekaterimi svojimi rešitvami, predvsem na področju mejne kontrole in podpore mednarodnemu policijskemu sodelovanju preko urada SIRENE, dal tudi pomemben prispevek pri vključevanju slovenske policije v Schengenski informacijski sistem SISone4ALL.

V prihodnosti si bo oddelek prizadeval, da bi svoje rešitve čim bolj prilagodili uporabnikom in tako prispeval do njihove boljše storilnost. Pri tem so glavni cilji oddelka:

 • razvoj novih uporabniku prijaznih in sodobnih aplikativnih rešitev,
 • združevanje posameznih aplikacij v informacijske sisteme, ki bodo zagotavljali celovito podporo policijskemu delu,
 • vzdrževanje in izboljševanje obstoječih aplikacij,
 • izboljšanje elektronskega poslovanja na PU in PP,
 • izboljšanje spremljanja potreb uporabnikov in
 • prenova intranet in internet portalov.

 

Mag. Aleksander Pur, Alojz Tič, OEP CI UIT