Sorodne objave

 

Ob zaključku poletnih počitnic otroci običajno pripravljajo svoje šolske torbe in se veselijo ponovnega srečanja s sošolci, nekateri pa z nestrpnostjo pričakujejo, da bodo prvič sedli v šolske klopi. Da bi bila njihova pot v šolo in domov varna, policisti vsako leto izvedemo različne aktivnosti, ki so opredeljene v preventivnem projektu Varna pot v šolo in domov.

slika policistke, ki spremlja skupino otrok

Nekatere aktivnosti, v katere so vključene različne službe in organizacije, potekajo že pred začetkom šolskega leta, intenzivneje v prvih dneh pouka in nato še preko celega šolskega leta.

Aktivnosti policistov pred začetkom šolskega leta

Pred začetkom šolskega leta policisti pregledajo cestnoprometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh ter v primeru nepravilnosti o tem obvestijo vzdrževalce cest. Z vodstvi šol pregledajo oziroma pripravijo načrte varnih poti v šolo in predlagajo morebitne spremembe prometne ureditve. Z lokalnimi skupnostmi in organizacijami, kot so avto-moto društva, združenje šoferjev in avtomehanikov, sveti za preventivno in vzgojo v cestnem prometu itd., preverijo možnosti za varovanje otrok, zlasti v prvih dneh šole. Policisti pridobijo tudi informacije o vsakodnevnih organiziranih prevozih otrok v šolo in iz šole.

Poostreni nadzori hitrosti, umirjanje prometa in druge aktivnosti v prvih šolskih dneh

V prvih šolskih dneh policisti izvajajo poostren nadzor prometa v okolici šol, predvsem z namenom kontrole hitrosti in umirjanja prometa. Slednje je še posebej pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov še povsem razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij. Policisti preverjajo varno hojo otrok in prečkanje ceste, opremljenost otrok z odsevnimi telesi za večjo varnost ob zmanjšani vidljivosti, opremljenost učencev 1. in 2. razreda z rumenimi ruticami, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Redno preverjajo tudi pravilno uporabo varnostne čelade. V začetku šolskega leta poostreno nadzirajo tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. Za starše prvošolčkov pripravljajo tudi predavanja o prometni varnosti. Učencem predavajo o prometni vzgoji in jih spremljajo po šolskih poteh, jim svetujejo in jih učijo o pravilni udeležbi v prometu, ob tem pa opozarjajo na potencialne nevarnosti.

Skrbi za varnost najmlajših tudi med šolskim letom

Tudi sicer policisti med šolskim letom preverjajo brezhibnost avtobusov za prevoz otrok na izlete ter kontrolirajo njihove voznike (npr. preverjanje počitka pred vožnjo, psihofizično stanje voznika, kontrola dokumentov). Precej pozornosti posvetijo nadziranju organiziranih šolskih prevozov otrok in prevozov otrok, ki jih opravljajo njihovi starši. Pri izboljševanju prometne varnosti policisti sodelujejo tudi z mentorji prometne vzgoje in vodstvi šol, pa tudi pri izvedbi kolesarskih izpitov.

Pobarvanka, plakati

V okviru projekta je bila na Generalni policijski upravi pred leti pripravljena pobarvanka za otroke Varno na poti v šolo in domov, na Policijski upravi Kranj pa so izdelali plakat.

slika plakata Varna pot v šoloPlakat Varno v šolo  

naslovnica pobarvanke Varno na poti v šolo in domovPobarvanka Varno na poti v šolo in domov

Italiano: Sicuri mentre si va a scuola e si è a casa (libro da colorare)

Magyar: Biztonságosan az iskolába és haza (kifestȍkönyv)

Likovni natečaj

Na Policijski upravi Nova Gorica se aktivnostim za večjo varnost otrok v prometu že vrsto let pridružujejo z organizacijo likovnega natečaja pod naslovom Varno na poti v šolo in domov, v okviru katerega tretješolce vseh osnovnih šol na območju uprave povabijo k ustvarjanju likovnih izdelkov na temo varne hoje na šolski poti. Komisija v sestavi treh profesorjev likovne vzgoje med vsem prispelimi izdelki izbere najboljše, ki so nato razstavljeni v različnih ustanovah (knjižnice, kulturni dom, občinske stavbe), v decembru pa PU Nova Gorica priredi še slovesni zaključek natečaja in najboljšim avtorjem podari simbolične nagrade.

slika likovnih izdelkov na temo prometne varnosti

Povezane vsebine

Nasveti policistov za varnejšo pot v šolo in domov