Sorodne objave

 

Policisti na mejnih prehodih večkrat obravnavajo turiste, ki za prestop državne meje nimajo ustreznih potnih listin oziroma je veljavnost njihovih potovalnih dokumentov potekla. Med turistično sezono je takih primerov še več. Vsem, ki potujete v tujino, zato svetujemo, da pred odhodom pravočasno preverite veljavnost svojih potovalnih dokumentov in veljavnost dokumentov otrok ter jih ne pozabite vzeti s sabo!

Slovenskim državljanom namreč zaradi neveljavnih potnih listin ni dovoljen prestop državne meje, tujim državljanom pa je zavrnjen vstop v državo.

Opozarjamo tudi, da je prehajanje zunanje schengenske meje dovoljeno le na mejnih prehodih in v določenem delovnem času. Podatki o mejnih prehodih, njihovem obratovalnem času in drugem so objavljeni na spletni strani: Seznam mejnih prehodov v Sloveniji 

Turistično sezono pogosto spremlja zgoščen promet proti turističnim krajem z zastoji na cestah in mejnih prehodih. Voznikom zato svetujemo: spremljajte prometne informacije in se na pot odpravite pravočasno.

Bodite strpni in upoštevajte prometne predpise, zlasti hitrostne omejitve, ter ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo! Več o tem na spletni strani: Vozniki, počasi, strpno in previdno med zastoji!

IMG_0014

Ukinitev dovoljenja zakonitega zastopnika

Državljani lahko potujejo v tujino ali iz tujine le z veljavnim potovalnim dokumentom (s potnim listom ali osebno izkaznico), ne glede na starost. Junija 2009 je namreč začela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 41/2009), ki ukinja dovoljenja zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika.   

Ukinitev se nanaša tudi na skupinska dovoljenja, ko mladoletniki potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika v organiziranih skupinah. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije kljub temu priporoča, naj se v primeru organiziranih skupinskih potovanj (ekskurzije, organizirano letovanje, udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah mladoletnikov) še vedno pripravi seznam članov skupine, s čimer se omogoči lažja in hitrejša mejna kontrola. 

Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Republiko Hrvaško?

Katere listine potrebujejo otroci za prehod državne meje z Bosno in Hercegovino? 

IMG_9984-1

Mejna kontrola

Pri vseh osebah, ki prehajajo zunanjo mejo, tako pri vstopu v državo kot izstopu iz nje, policisti opravijo mejno kontrolo, da ugotovijo njihovo identiteto na podlagi predložitve njihovih potnih listin.

Več o tem na spletni strani policije Mejna kontrola

Obveznost posedovanja dokumentov v državah Evropske unije

Državljani Evropske unije morajo imeti pri sebi veljavne osebne oziroma identifikacijske dokumente (osebno izkaznico ali potno listino). Ta obveznost izhaja iz t. i. Direktive 38 (gre za Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic). Navedeni pravni akt v prvem odstavku 4. člena določa, da imajo vsi državljani EU z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom pravico, da zapustijo ozemlje države članice zaradi potovanja v drugo državo članico. Enako velja tudi za družinske člane državljanov EU. 

Velika večina držav članic, tudi Slovenija, je neposedovanje identifikacijskih dokumentov opredelila kot prekršek. Zakon o tujcih določa denarno kazen za državljane EU (ali njihove družinske člane), ki v našo državo vstopijo ali v njej prebivajo brez osebne izkaznice ali potnega lista. Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če vstopi v Republiko Slovenijo brez listine, potrebne za vstop.

Povezane vsebine

Varnost na dopustu
Mejna kontrola