Sorodne objave

 

Policisti večkrat obravnavamo turiste, ki za prestop državne meje nimajo ustreznih potnih listin oziroma je veljavnost njihovih potovalnih dokumentov potekla. Med turistično sezono je takih primerov še več. Vsem, ki potujete v tujino, zato svetujemo, da pred odhodom pravočasno preverite veljavnost svojih potovalnih dokumentov in veljavnost dokumentov otrok ter jih ne pozabite vzeti s sabo!

Čez mejo s Hrvaško po novem brez ustavljanja

S 1. januarjem 2023 je Slovenija prenehala izvajati mejno kontrolo še na zadnji kopenski meji s sosednjimi državami, to je na kopenski meji z Hrvaško. Meja s Hrvaško je namreč z hrvaškim vstopom v schengensko območje postala notranja meja schengenskega območja. Čez sedaj že nekdanje mejne prehode je omogočen prost pretok in ustavljanje ni več potrebno.

Spremenjen prometni režim na območju nekdanjih mejnih prehodov na meji s Hrvaško

Turistično sezono pogosto spremlja zgoščen promet proti turističnim krajem z zastoji na cestah in nekdanjih mejnih prehodih. Na nekdanjih mejnih prehodih s Hrvaško je vzpostavljena začasna prometna signalizacija, ki je namenjena varnemu prehodu čez območja mejnih prehodov. Voznikom zato svetujemo: spremljajte prometne informacije in se na pot odpravite pravočasno ter upoštevajte prometno signalizacijo.

Bodite strpni in upoštevajte prometne predpise, zlasti hitrostne omejitve, ter ohranjajte ustrezno varnostno razdaljo! Več o tem na spletni strani: Vozniki, počasi, strpno in previdno med zastoji!

slika preverjanja potnega lista pri mejni kontroli

Pozor, na zračnih in morskih mejah se mejna kontrola še vedno izvaja

Kljub temu, da Slovenija ne izvaja več mejne kontrole na svojih kopenskih mejah s sosednjimi državami, se mejna kontrola še vedno izvaja na zračni in morski meji, zato bo v primeru, da preko teh mejnih prehodov potujete v države, ki so izven schengenskega prostora, izvedena mejna kontrola. Slovenskim državljanom namreč zaradi neveljavnih potnih listin ni dovoljen prestop državne meje, tujim državljanom pa je zavrnjen vstop v državo. Odpiralni čas mejnih prehodov na zunanji schengenski meji je objavljen na spletni strani: Seznam mejnih prehodov v Sloveniji

Mejna kontrola

Pri vseh osebah, ki prehajajo zunanjo mejo, tako pri vstopu v državo kot izstopu iz nje, policisti opravijo mejno kontrolo, da ugotovijo njihovo identiteto na podlagi predložitve njihovih potnih listin. Več o tem na spletni strani policije Mejna kontrola

Ne glede na to, katero mejo prehajate, veljavne dokumente za prestop meje imejte vedno s sabo!

 Vse osebe, ki prehajajo državno mejo (kopensko, zračno, morsko) morajo s sabo imeti veljavne dokumente za prestop meje (veljavni potni list ali veljavna osebna izkaznica), saj so lahko, kljub temu, da se mejna kontrola (kot na kopenskih mejah z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško) ne izvaja več, v drugih državah obravnavne v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo in jim izrečena sankcija.

Obveznost posedovanja dokumentov v državah Evropske unije

Državljani Evropske unije morajo imeti pri sebi veljavne osebne oziroma identifikacijske dokumente (osebno izkaznico ali potno listino). Ta obveznost izhaja iz t. i. Direktive 38 (gre za Direktivo 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic). Navedeni pravni akt v prvem odstavku 4. člena določa, da imajo vsi državljani EU z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom pravico, da zapustijo ozemlje države članice zaradi potovanja v drugo državo članico. Enako velja tudi za družinske člane državljanov EU. 

Velika večina držav članic, tudi Slovenija, je neposedovanje identifikacijskih dokumentov opredelila kot prekršek. Zakon o tujcih določa denarno kazen za državljane EU (ali njihove družinske člane), ki v našo državo vstopijo ali v njej prebivajo brez osebne izkaznice ali potnega lista. Z globo od 500 do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je državljan EU, njegov družinski član ali družinski član slovenskega državljana, če vstopi v Slovenijo brez listine, potrebne za vstop.

Ukinitev dovoljenja zakonitega zastopnika

Državljani lahko potujejo v tujino ali iz tujine le z veljavnim potovalnim dokumentom (s potnim listom ali osebno izkaznico), ne glede na starost. Junija 2009 je namreč začela veljati novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (Uradni list RS, št. 41/2009), ki ukinja dovoljenja zakonitega zastopnika za otroke do dopolnjenega 15. leta starosti, ki v tujino ali iz tujine potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika.   

Ukinitev se nanaša tudi na skupinska dovoljenja, ko mladoletniki potujejo brez spremstva zakonitega zastopnika v organiziranih skupinah. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije kljub temu priporoča, naj se v primeru organiziranih skupinskih potovanj (ekskurzije, organizirano letovanje, udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah mladoletnikov) še vedno pripravi seznam članov skupine, s čimer se omogoči lažja in hitrejša mejna kontrola. 

Katere listine potrebujejo otroci za vstop v Republiko Hrvaško?

Katere listine potrebujejo otroci za vstop v Bosno in Hercegovino?

Povezane vsebine

Varnost na dopustu
Mejna kontrola