Sporočila za javnost

Sektor za varovanje in podporo varuje objekte Policijske akademije in izvaja logistično dejavnost za nemoten potek delovnih procesov:

 • opremlja in ureja učne in druge prostore,
 • nabavlja in vzdržuje opremo za učni proces,
 • namešča in vzpostavlja informacijsko opremo,
 • pripravlja multimedijsko opremo,
 • upravlja e-izobraževanje v policiji,
 • oddaja prostore za delovne sestanke, strokovne posvete in prireditve,
 • zunanjim uporabnikom oddaja vadbene površine (športna igrišča, atletsko stezo, telovadnico, avtopoligon),
 • skrbi za vozni park Policijske akademije,
 • študentom in udeležencem izobraževanj in usposabljanj omogoča bivanje v domovih,
 • vzdržuje in čisti objekte,
 • ureja zelenice,
 • ureja Park spomina Tacen.

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DOBOVEC TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.09.2020 ob 08:30 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.09.2020 ob 22:46 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.09.2020 ob 08:00 VSTOP 3 ure 30 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 20.09.2020 ob 22:30 VSTOP 3 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.09.2020 ob 23:59 VSTOP 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.09.2020 ob 23:59 VSTOP 30 minut
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.09.2020 ob 08:00 VSTOP 1 ura 45 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.09.2020 ob 11:50 VSTOP 40 minut
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.09.2020 ob 22:40 VSTOP 5 minut
ZAVRČ TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.09.2020 ob 07:15 VSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.