Sporočila za javnost

Sektor za varovanje in podporo varuje objekte Policijske akademije in izvaja logistično dejavnost za nemoten potek delovnih procesov:

 • opremlja in ureja učne in druge prostore,
 • nabavlja in vzdržuje opremo za učni proces,
 • namešča in vzpostavlja informacijsko opremo,
 • pripravlja multimedijsko opremo,
 • upravlja e-izobraževanje v policiji,
 • oddaja prostore za delovne sestanke, strokovne posvete in prireditve,
 • zunanjim uporabnikom oddaja vadbene površine (športna igrišča, atletsko stezo, telovadnico, avtopoligon),
 • skrbi za vozni park Policijske akademije,
 • študentom in udeležencem izobraževanj in usposabljanj omogoča bivanje v domovih,
 • vzdržuje in čisti objekte,
 • ureja zelenice,
 • ureja Park spomina Tacen.

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 22:00 IZSTOP 15 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 00:00 VSTOP 15 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 18:20 IZSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 20:54 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 3 ure 30 minut
JELŠANE OSEBNI POOSTRENA KONTROLA 03.08.2020 ob 21:45 VSTOP 45 minut
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 15:00 IZSTOP 10 minut
JELŠANE OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 03.08.2020 ob 12:00 VSTOP 20 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 23:00 VSTOP 1 ura 30 minut
METLIKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 21:00 VSTOP 1 ura 30 minut
METLIKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 01:20 VSTOP 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 23:00 VSTOP 1 ura 45 minut
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 22:00 VSTOP 1 ura 30 minut
ORMOŽ OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 00:40 VSTOP 5 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 02.08.2020 ob 14:15 IZSTOP 10 minut
ROGATEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 13:37 IZSTOP 15 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:00 IZSTOP 5 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 17:00 VSTOP 30 minut
SOČERGA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 02.08.2020 ob 16:00 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 11:03 VSTOP 15 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 16:15 VSTOP 15 minut
ZAVRČ OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2020 ob 21:48 VSTOP 2 uri
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 02.08.2020 ob 10:51 IZSTOP 10 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 03.08.2020 ob 21:40 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.