Sporočila za javnost

Sektor za varovanje in podporo varuje objekte Policijske akademije in izvaja logistično dejavnost za nemoten potek delovnih procesov:

 • opremlja in ureja učne in druge prostore,
 • nabavlja in vzdržuje opremo za učni proces,
 • namešča in vzpostavlja informacijsko opremo,
 • pripravlja multimedijsko opremo,
 • upravlja e-izobraževanje v policiji,
 • oddaja prostore za delovne sestanke, strokovne posvete in prireditve,
 • zunanjim uporabnikom oddaja vadbene površine (športna igrišča, atletsko stezo, telovadnico, avtopoligon),
 • skrbi za vozni park Policijske akademije,
 • študentom in udeležencem izobraževanj in usposabljanj omogoča bivanje v domovih,
 • vzdržuje in čisti objekte,
 • ureja zelenice,
 • ureja Park spomina Tacen.

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 30.11.2020 ob 20:16 VSTOP 1 ura 30 minut
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 29.11.2020 ob 23:00 VSTOP 1 ura
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 29.11.2020 ob 21:00 VSTOP 30 minut
STAROD TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 29.11.2020 ob 22:28 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.