Sorodne objave

 

Generalni direktor policije mag. Senad Jušić in predsednik Društva kriminalistov Slovenije Damjan Apollonio sta danes, 1. februarja 2024, podpisala Letni načrt sodelovanja med Policijo in Društvom kriminalistov Slovenije za leto 2024.

20240201 120003

Policija in Društvo kriminalistov Slovenije v partnerskem odnosu načrtujeta skupne aktivnosti, kot so organizacija okroglih miz in posveta z naslovom Zbiranje digitalnih dokazov in njihova veljavnost v kazenskih postopkih: kriminalistični in kazenskopravni vidiki, ki ga skupaj z društvom soorganizirata Katedra za kriminalistiko Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Načrt predvideva sodelovanje društva pri aktivnostih policije v povezavi s širjenjem varnostne kulture, krepitvi ugleda kriminalistične policije in razvoja kriminalistične stroke. Predvidene so tudi aktivnosti komisije za ponovno vzpostavitev kriminalističnega muzeja slovenske policije.

20240201 120052(0)