zahvala

Pohvala občanke Operativno-komunikacijskemu centru Policijske uprave Kranj 20. april 2008
Pohvala občanke policistom Policijske postaje Velenje 18. april 2008
Zahvala vodstva osnovne šole policistu Policijske postaje Grosuplje 16. april 2008
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se zahvaljuje Postaji prometne policije Kranj 16. april 2008
Zahvala izvršitelja Policijski postaji Tržič 14. april 2008
Zahvala stanovalcev policistom Policijske postaje Kamnik 12. april 2008
Pohvala Ministstva za pravosodje policijski upravi Celje 11. april 2008
Zahvala organizatorjev tekmovanja Policijski postaji Bovec 11. april 2008
Zahvala veleposlanice direktorju Policijske uprave Krško 9. april 2008
Zahvala župana Policijski upravi Nova Gorica 9. april 2008
Zahvala vodje programa SOS kriminalistoma Sektorja kriminalistične policije PU Celje 7. april 2008
Zahvala podjetja Petrol Policijski upravi Ljubljana 1. april 2008
Zahvala gasilskega društva Policijski postaji Ljubljana Bežigrad 31. marec 2008
Zahvala občana policistom Postaje letališke policije Brnik 31. marec 2008
Zahvala Organizacijskega komiteja Planica Policijski upravi Kranj 31. marec 2008
Zahvala občana policistu Policijske postaje Jesenice 30. marec 2008
Priznanje izvršnega odbora Policijski upravi Kranj 27. marec 2008
Zahvala zakoncev policistoma Postaje prometne policije Celje 26. marec 2008
Zahvala občanke policistom Policijske postaje Ljubljana Šiška 25. marec 2008
Zahvala zdravstvenega inšpektorata policistom Policijske postaje Radlje ob Dravi 25. marec 2008
Zahvala mentorice policistoma Policijske postaje Celje 20. marec 2008
Zahvala predstavnice ekonomske šole policistu Policijske uprave Kranj 18. marec 2008
Zahvala podjetja policistoma Policijske postaje Litija 18. marec 2008
Zahvala planiških delavcev Policijski upravi Kranj 17. marec 2008
Zahvala strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole Postaji prometne policije Krško 17. marec 2008
Zahvala občana policistoma Policijske postaje Ljubljana Šiška 17. marec 2008
Zahvala občana policistom Policijske postaje Ljubljana Šiška 16. marec 2008
Zahvala občanke policistoma Policijske postaje Kamnik 14. marec 2008
Zahvala vodstva osnovne šole kriminalistični inšpektorici Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana 14. marec 2008
Zahvala etažnih lastnikov policistu Policijske postaje Ljubljana Bežigrad 10. marec 2008
Zahvala vodstva gimnazije policistom Policijske postaje Murska Sobota 10. marec 2008
Zahvala podjetja policistom Policijske postaje Cerknica 10. marec 2008
Zahvala mladinskega centra Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Kranj 9. december 2008
Zahvala direktorja RTC Policijski postaji Kranj 4. marec 2008
Zahvala predsednice sveta četrtne skupnosti policistu Policijske postaje Ljubljana Moste 4. marec 2008
Zahvala vodstva podružnične šole Policijskemu oddelku Hrastnik 4. marec 2008
Priznanje poveljnika civilne zaščite Policijski postaji Škofja Loka 1. marec 2008
Zahvala župana policijskemu inšpektorju Policijske uprave Ljubljana 29. februar 2008
Zahvala občana komandirju Postaje prometne policije Ljubljana 19. december 2008
Zahvala vodstva podružnične šole kriminalistični inšpektorici Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana in policistu Policijske postaje Trbovlje 28. februar 2008
Zahvala organizatorjev prireditve policistom Policijske postaje Metlika 28. februar 2008
Zahvala občana Policijski postaji Kranjska Gora 28. februar 2008
Zahvala tujih državljanov policistoma Policijske postaje Piran 28. februar 2008
Zahvala predstavnice zveze prijateljev mladine policistom Policijske postaje Ljubljana Center 27. februar 2008
Zahvala občana policistoma Policijske postaje Kranj 26. februar 2008
Zahvala zavoda policistom in kriminalistom Policijske uprave Kranj 25. februar 2008
Zahvala občanke policistoma Postaje prometne policije Kranj 24. februar 2008
Zahvala občana policistom Policijske uprave Ljubljana 22. februar 2008
Zahvala predstavnika zavarovalnice policistu Policijske postaje Ljutomer 21. februar 2008
Zahvala organizacijskega odbora policistom Policijske postaje Izola 21. februar 2008