Sorodne objave

Kakovost in akreditacija 28. september 2020
Oddelek za daktiloskopijo 25. september 2020
 

Nacionalni forenzični laboratorij je ustanovni član Evropske mreže inštitutov za forenzične znanosti (European Network of Forensic Science Institutes - ENFSI) in njen član vse od leta 1995.

logoNFL 4enfsi3

Mreža ima danes 72 članov iz 39 držav članic Sveta Evrope. Največ laboratorijev, deset, je iz Nemčije, iz Združenega kraljestva jih je šest, pet jih je iz Španije in tako naprej.  Delo združenja je organizirano v 17 delovnih skupinah. Glede na preiskave, ki jih opravlja, pa Nacionalni forenzični laboratorij aktivno sodeluje v 13 delovnih skupinah.

Delovne skupine ENFSI, v katerih aktivno sodeluje Nacionalni forenzični laboratorij:

 • delovna skupina za ponarejene dokumente (EDEWG),
 • delovna skupina za rokopise (ENFHEX),
 • delovna skupina za vlakna in lase (ETHG),
 • delovna skupina za humano DNK (DNA WG),
 • delovna skupina za prstne odtise (FP WG),
 • delovna skupina za prepovedane droge (Drugs WG),
 • delovna skupina za eksploziv (FINEX),
 • delovna skupina za požare in eksplozije (FEIWG),
 • delovna skupina za barve in lake (EPG),
 • delovna skupina za orožje in sledi z rok strelca (Firearms /GSR WG),
 • delovna skupina za sledi orodja in obuval (Marks WG),
 • delovna skupina za digitalno sliko (DI WG) in
 • delovna skupina za kraj ogleda (SoC WG).

Poleg tega je NFL aktiven tudi v povezovalni skupini za kakovost in kompetence (QCLG), ki je širše posvetovalno telo komiteja evropske mreže za kakovost in kompetence (QCC).

Laboratorij ne sodeluje v štirih delovnih skupinah, katerih dejavnosti ne opravlja ali jih opravlja le v zelo omejenem obsegu. Te skupine so:

 • delovna skupina za biološke sledi, ki ne izhajajo iz človeka, in sledi zemlje (APST WG),
 • delovna skupina za forenziko informacijske tehnologije (FIT WG),
 • delovna skupina za forenzične preiskave govora in zvoka (FSAA WG) in
 • delovna skupina za preiskave prometnih nesreče (RAA WG).

Nacionalni forenzični laboratorij je eden izmed najaktivnejših in najbolj spoštovanih članov Evropske mreže inštitutov za forenzične znanosti, saj so njegovi strokovnjaki sodelovali ali še sodelujejo pri vodenju delovnih skupin za prepovedane droge, sledi orodja in obuval ter delovne skupine za vlakna in lase. Dva mandata so sodelovali tudi v Upravnem odboru mreže (ENFSI Board) in en mandat v danes že razpuščenem stalnem komiteju za Evropsko akademijo forenzičnih znanosti (EAFS SC).

Nacionalni forenzični laboratorij v preteklosti organiziral več strokovnih konferenc

Nacionalni forenzični laboratorij je organiziral tudi več strokovnih konferenc delovnih skupin Evropske mreže inštitutov za forenzične znanosti na Bledu:

 • konferenca delovne skupine za tekstilije in lase (ETHG) leta 2005,
 • konferenca delovne skupine za preiskave DNK (DNA WG) leta 2005,
 • konferenca delovne skupine za prepovedane droge (DWG) leta 2010,
 • konferenca delovne skupine za sledi orodja in obuvala (Marks WG) leta 2013,
 • konferenca delovne skupine za prepovedane droge (DWG) leta 2016,
 • konferenca delovne skupine za preiskave rokopisov (ENFHEX) leta 2017,
 • konferenca delovne skupine za kakovost in kompetence (QCLG) leta 2017 in
 • konferenca delovne skupine za digitalno sliko (DIWG) leta 2018.

Organiziral je tudi dva sestanka Upravnega odbora mreže v Ljubljani in sestanek komiteja za Evropsko akademijo forenzičnih znanosti, ki je prav tako potekal v Ljubljani.