Sporočila za javnost

Pomorski policisti varujejo državno mejo na morju in kontrolirajo prehajanje čez državno mejo na pomorskih mejnih prehodih. Poleg tega izvajajo tudi nadzorstvo nad varnostjo pomorske plovbe, nadzirajo spoštovanje ribiške zakonodaje in opravljajo naloge s področja pomorske ekologije ter reševanja ljudi in premoženja na morju.

Naloge pomorske policije v Sloveniji izvaja Postaja pomorske policije Koper (PPOP Koper), enota v okviru Policijske uprave Koper. Razdeljena je v dve skupini, in sicer za izvajanje mejne kontrole in za nadzor državne meje. Več: Organiziranost

IMG 5077 pomorska policija

Nadzor državne meje na morju, oprema in plovila

Policisti PPOP Koper morsko mejo nadzorujejo s patruljiranjem s policijskimi čolni, z radarjem za nadzor morske meje, z nadzorovanjem morske meje s kopnega, z občasnimi helikopterskimi preleti. Pri mejni kontroli uporabljajo sodobno opremo: naprave za ugotavljanje pristnosti dokumentov, detektor prisotnosti CO2, IR kamero za preglede nedostopnih mest idr. Več: Način nadzora morske meje, oprema in plovila

Mejni prehodi za mednarodni pomorski promet

Postaja pomorske policije Koper izvaja mejno kontrolo na dveh mejnih prehodih za mednarodni pomorski promet:

Sodelovanje z drugimi organi

Za tesnejše sodelovanje in učinkovitejše izvajanje nalog med državnimi organi in organizacijami, ki opravljajo naloge na morju ali v povezavi z morjem, je bila s sklepom Vlade RS ustanovljena Operativna pomorska koordinacija, ki deluje kot posebna oblika partnerskega sodelovanja. V Operativni pomorski koordinaciji so predstavniki Policijske uprave Koper, Uprave RS za pomorstvo, Carinskega urada Koper, ribiškega inšpektorata, Slovenske vojske in Agencije za okolje in prostor. Ta koordinacijska skupina obravnava vse kršitve ribolovnega in mejnega režima na morju in koordinira skupne dejavnosti vseh organov, pristojnih za izvajanje nalog na morju.

Mednarodno sodelovanje

Postaja pomorske policije Koper pri svojem delu sodeluje s sosednjimi policijami na področju ilegalnih migracij in ponarejenih dokumentov ter z državami članicami EU na področju tihotapljenja ukradenih vozil preko morskih poti v jugovzhodne države.

Analiza tveganja

Analiza tveganja na morski meji se izvaja s pomočjo lastne evidence že obravnavanih ladij in programa za sledenje pozicije ladij - SEA SEARCHER, preko katerih se varnostno preverjajo ladje, preden vplujejo v Luko Koper. Preverjanje posadke se opravlja ob prihodu ladje, medtem ko se potnike na potniških ladjah preveri pred prihodom.

40 let postaje pomorske policije od ustanovitve leta 1967 do danes – zgodovinski pregled

Zametki današnje enote Postaje pomorske policije segajo v leto 1947. S sprejetjem odloka o Narodni zaščiti sta bila njenim pripadnikom med nalogami določena tudi nadzor in varovanje morske meje v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (STO). Skupina teh zaščitnikov je delovala v t. i. "Graničnem prelazu Koper", naloge pa so izvajali neposredno na mejnem prehodu za pomorski promet ter tudi na morju s patruljnim plovilom.

Leta 1954 se je z londonskim sporazumom izoblikovala dokončna meja med Italijo in Jugoslavijo. STO je bilo ukinjeno, pretežni del cone B pa dodeljen Jugoslaviji oz. Sloveniji. Narodna zaščita se je preimenovala in združila z vsejugoslovansko varnostno službo Ljudsko milico. V tem okviru je bila med drugim ustanovljena tudi Postaja pristaniške (pomorske) ljudske milice Koper, ki je bila odgovorna za opravljanje varnostnih nalog na morju s patruljnimi plovili. Nadzor nad prehajanjem državne meje na pomorskih mejnih prehodih pa je prevzela služba "Luško poverjeništvo", ki je delovala v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve.

Leta 1967 so se v Sloveniji začele ustanavljati prve enote postaj mejnih milic, ki so prevzele nadzor nad prehajanjem državne meje na mejnih prehodih vseh vrst. V Kopru je bila tako ustanovljena Postaja mejne milice Koper, ki je nastala z združitvijo Postaje pristaniške milice in razpuščene službe Luškega poverjeništva. Nova enota je opravljala delo na mejnih prehodih za pomorski promet kot tudi patruljiranje s plovili po morju.

Leta 1994 se je na podlagi nove sistemizacije enota preimenovala v Postajo pomorske policije Koper. Takrat je bil enoti dodeljen tudi uradni zaščitni znak v obliki ščita, z upodobljenim sidrom, s slovensko zastavo ter z napisom "POMORSKA POLICIJA".

Leta 2004 sta se z vstopom Slovenije v EU v enoti oblikovali dve skupini; skupina za nadzor državne meje (za fizično varovanje in nadzor meje na morju s plovili) in skupina za mejno kontrolo (za mejno kontrolo na mejnih prehodih za pomorski promet).

Leto 2007. Naloge enote so: varovanje državne meje na morju, kontrola nad prehajanjem čez državno mejo na pomorskih mejnih prehodih, nadzor nad varnostjo pomorske plovbe, pomorska ekologija ter reševanje ljudi in premoženja na morju.

 

grb-PPOPKontakt

Ukmarjev trg 6, 6000 Koper
05 616 15 00
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Povezane vsebine

Proslava ob 40. obletnici Postaje pomorska policije

Zloženka ob 40-letnici PPOP Koper

Seznam mejnih prehodov

Nadzor državne meje