Sorodne objave

 

Slovenska obala je območje v severnem delu Jadranskega morja, ob vzhodni obali Tržaškega zaliva. Na obali sta dva mejna prehoda za mednarodni pomorski promet - Koper in Piran, kjer Postaja pomorske policije Koper izvaja mejno kontrolo.

MejniPrehodi Na mejnem prehodu za mednarodni pomorski promet Koper delo poteka 24 ur vse dni v letu. Za varnost na MP Koper skrbi policija s 24-urnim videonadzorom ter občasno kontrolo pomola. Fizična kontrola se opravlja glede na potniški promet in dejavnosti na pomolu. 

Na mejnem prehodu za mednarodni pomorski promet Piran delo prav tako poteka neprekinjeno vse dni v letu. MPMPP Piran je manjši mejni prehod, kjer lahko pristajajo plovila do 3 m ugreza. Glavnina prometa poteka v poletnih mesecih, predstavlja pa ga promet rekreacijskih plovil in v manjši meri potniški promet med obalami Slovenije, Italije in Hrvaške. Tovornega prometa je malo, od 10 do 15 manjših tovornih ladij letno. Na pomolu za rekreacijska plovila lahko pristajajo le rekreacijska plovila in manjše tovorne ter potniške ladje.

Piran01 Piran02