Sporočila za javnost

Sektor opravlja naloge na področjih:

  • varnosti cestnega prometa;
  • izdaje soglasij v zvezi z gradnjami in rekonstrukcijami cest in cestnih objektov;
  • izdaje mnenj, soglasij in dovoljenj za prevoze nevarnih snovi in izrednih prevozov tovora;
  • izdaje dovoljenj za vožnjo vozil med omejitvijo prometa na cestah;
  • potrjevanja načrtov zavarovanj in izdaj soglasij za mobilne zapore ob športnih prireditvah na cestah, ki potekajo na območju večjih policijskih uprav.

Osnovni delovni področji sektorja sta varnost cestnega prometa in urejanje prometa. Tako spremlja in analizira varnostne razmere na slovenskih cestah, usmerja in po potrebi usklajuje delo enot za nadzor prometa, preiskovanje prometnih nesreč, preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj in prekrškov, ki ogrožajo varnost cestnega prometa, opravlja nadzor in enotam zagotavlja strokovno pomoč.

Sektor spremlja in ocenjuje tudi učinkovitost in sodeluje pri izpopolnjevanju taktike in metod policijskega dela na tem področju, posreduje mnenja in izdaja soglasja za v zvezi z gradnjami in rekonstrukcijami cest in cestnih objektov ter mnenja, soglasja in dovoljenja za prevoze in izredne prevoze ter za zapore ob večjih prireditvah na cesti.

Tudi ta sektor pri delu za varnost prometa sodeluje z drugimi slovenskimi in tujimi organi in organizacijami ter pripravlja predpise in navodila s tega delovnega področja, sodeluje pri pripravi informacij za javnost ter pri obdelavi in zbiranju računalniških podatkov.

Specializirana enota za nadzor prometa kot notranja enota tega sektorja pa tudi neposredno opravlja posebej načrtovane poostrene nadzore prometa, nadzore z videotehničnimi napravami, nadzore tovornih vozil in avtobusov, po potrebi spremlja izredne prevoze in prevoze nevarnega blaga ter sodeluje pri izvedbi prireditev na cesti.

Specializirana enota za nadzor prometa

Opravlja naloge neposrednega nadzora cestnega prometa, ki zahtevajo posebno izurjenost, usposobljenost in opremljenost izvajalcev na območju Republike Slovenije in naloge:

  • zahtevnejših spremstev izrednih prevozov in humanitarnih pošiljk;
  • varovanja prireditev na cestah, ki potekajo na območju več policijskih uprav;
  • spremstva varovanih oseb na cestah;
  • obdelave posnetkov sistema PROVIDA in zapisov digitalnih tahografov za postaje prometne policije;
  • v državnem centru  za nadzor prometa na avtocestah.

Opravlja naloge prekrškovnega organa. 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
BREZOVICA PRI GRADINU OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 14:53 VSTOP 1 ura 30 minut
BREZOVICA PRI GRADINU OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 12:20 VSTOP 1 ura 10 minut
DOBOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 12:21 VSTOP 20 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 14:30 IZSTOP 1 ura 30 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 14:30 VSTOP 2 uri
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 17:00 IZSTOP 30 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:55 VSTOP 2 uri
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 23:30 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 20:04 IZSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:45 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 22:15 VSTOP 3 ure
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 17:15 IZSTOP 20 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:45 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:45 VSTOP 2 uri
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:15 VSTOP 2 uri
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 14:55 IZSTOP 10 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:00 VSTOP 45 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 09:00 VSTOP 1 ura
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 23:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:00 VSTOP 1 ura 30 minut
ORMOŽ OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:01 VSTOP 1 ura
PODGORJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 18:32 VSTOP 15 minut
PODGORJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 14:00 IZSTOP 30 minut
PODGORJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:14 VSTOP 2 uri 45 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 13:00 IZSTOP 45 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 13:00 VSTOP 2 uri
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 21:00 VSTOP 10 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 16:00 IZSTOP 20 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:20 VSTOP 30 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 23:40 VSTOP 3 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:00 IZSTOP 45 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:00 VSTOP 2 uri
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 18:30 VSTOP 30 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 14:15 IZSTOP 20 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 17.08.2019 ob 01:00 VSTOP 15 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:07 VSTOP 40 minut
ZAVRČ OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:05 VSTOP 30 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 18.08.2019 ob 16:30 VSTOP 20 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.