Sporočila za javnost

Policisti se vsako leto znova srečujemo s kršitvami na področju uporabe pirotehničnih izdelkov. Med najbolj moteče dejavnike uvrščamo uporabo pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok (petarde), čeprav je prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, že od leta 2008 povsem prepovedana.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

slika plakaat Bodi zvezda, ne meči petard 2010V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da pirotehničnih izdelkov kategorije F1 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 14 let, izdelkov kategorije F2 ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 16 let, izdelkov kategorije P1, T 1, baterij ter kombinacij kategorije F3 do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi in fontan kategorije F3 do 750 g neto mase eksplozivnih snovi pa ne fizičnim osebam, mlajšim od 18 let.

Prodaja pirotehničnih izdelkovkategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 19. do 31. decembra.

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij F1 in F2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le v času od 26. decembra do 1. januarja. Pri tem je potrebni upoštevati, da teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Prepovedana je tudi predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ter preprodaja.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je od leta 2008 prepovedana

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za navedene kršitve posameznika je predpisana globa od 400 do 1.200 evrov, pri tem se izdelek tudi zaseže.

Kljub vsem prizadevanjem policije se moramo zavedati, da je neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov skupni problem, zato prosimo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne posledice takega početja ter s svojim lastnim zgledom pripomorejo k preprečevanju in zmanjševanju posledic.

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih razvršča pirotehnične izdelke v:

slika kazalnika Bodi zvezda, ne meči petard

1. Ognjemetne  izdelke, to je pirotehnične izdelke za zabavo, v naslednje kategorije:

  • kategorija F1 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, pasje bombice, vžigalice s pokom itd.;
  • kategorija F2 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so  rimske svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije, rakete itd.;
  • kategorija F3 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Tipični izdelki so rimske svečke, ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombinacije itd.;
  • kategorija F4 - ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (za poklicno uporabo) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.

2. Pirotehnične izdelke za odrska prizorišča, ki so razvrščeni v dve kategoriji:

  • kategorija T 1 - pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki  predstavljajo majhno nevarnost;
  • kategorija T 1 - pirotehnični izdelki za uporabo na odru, ki so namenjeni za uporabo samo osebam s strokovnim znanjem.

3. Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:

  • kategorija P 1 - pirotehnični izdelki, ki  predstavljajo majhno nevarnost;
  • kategorija P 1 - pirotehnični izdelki, s katerimi lahko ravnajo ali jih uporabljajo samo osebe s strokovnim znanjem.

Previdno pri nakupu in uporabi!

slika plakata BodiZvezda 2009 Kupci in uporabniki pirotehničnih izdelkov naj jih, če se jim nikakor ne morejo odreči, kupujejo le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje ministrstva za notranje zadeve. Ob nakupu preverite:

  • da so na izdelku navodila za uporabo, ki morajo biti napisana v slovenskem jeziku in obvezno priložena vsem pirotehničnim izdelkom. Označena morajo biti z oznako CE.

Pred uporabo izdelkov preberite navodila in jih tudi upoštevajte. Lahko se zgodi, da se pirotehnični izdelek ne "obnaša" tako, kot zagotavljajo navodila. Posebej opozarjamo na ugotovitve doma in iz tujine, da se na črnem trgu prodajajo pirotehnični izdelki, ki niso kakovostno preverjeni in so ob uporabi zelo nevarni!

Samo pod nadzorom!

Pirotehnične izdelke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, naj uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. Z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov se lahko hudo telesno poškodujemo in tudi zanetimo požar. Ali je zadovoljstvo pri uporabi pirotehničnih izdelkov vredno teh posledic?

Užitek ne odtehta posledic

Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno "iznajdljivostjo" lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren. Ne dovolite jim takšne "inovativnosti", saj so posledice lahko usodne!

Ali so oslepitve, opečeni prsti, prestrašeni sosedi in materialna škoda vredni poka petarde? Starši, bodite pozorni!

Obiskovalce spletnih strani opozarjamo, da so na tem mestu fotografije resničnih poškodb s pirotehničnimi izdelki:

slika 1     slika 2     Slika 3     slika 4     slika 5

slika plakata Bodi zvezda, ne meči petard 2008

Dovolj imam pokanja!

Policisti opozarjamo vse, še posebej pa starše, na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov, da bi preprečili telesne poškodbe, grobo ravnanje z živalmi, vznemirjenje občanov in materialno škodo.

Spoštujte pravico sosedov, otrok, starejših, da v miru uživajo praznike, zato ne mečite petard v njihovo bližino in pred njihove domove.

slika plakata Si upaš petardam reči ne?

Zadovoljni smo, da živimo in delamo z ljudmi, ki jim ni vseeno, kako živijo drugi.