Sporočila za javnost

Reševalec se v gorah spušča iz policijskega helikopterjaNenadomestljiva podpora iz zraka

Letalska policijska enota je specializirana operativna enota policije, ki upravlja helikopterske zmogljivosti policije.

Drugim policijskim enotam zagotavlja učinkovito helikoptersko podporo pri iskanju pogrešanih oseb, zagotavljanju javnega reda in miru, iskanju storilcev kaznivih dejanj, nadzoru državne meje in prometa, kriminalističnih dejavnostih itd.

Poleg tega zagotavlja transportne zmogljivosti za Specialno enoto in Posebno policijsko enoto, vključena pa je še v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Enota nudi pomoč tudi drugim državnim organom v okviru načrtovanih, interventnih in humanitarnih nalog. Več: Naloge, organiziranost in osebje

Svojo policijsko floto zračnih plovil nenehno posodabljamo

S helikoptersko floto, v kateri je sedem helikopterjev štirih različnih tipov, letalsko osebje vsako leto opravi približno 2.000 ur letenja in sledi smernicam agencije EASA (angl. European Union Aviation Safety Agency) pri zagotavljanju letalske varnosti. Več: Flota in oprema

Razvoj policijskega letalstva v Sloveniji od začetka do danes

Letalska policijska enota se uvršča med starejše tovrstne enote v Evropi. Za njen začetek namreč šteje 19. maj 1967, saj je na ta dan takratna milica dobila v uporabo prvi helikopter. Več: Zgodovina

Najpomembnejši dosežki v zadnjih letih

Slovenska policija s svojo floto helikopterjev dokazuje mnogostransko uporabnost in učinkovitost policijskega letalstva ter je zanesljiv partner pri izvajanju policijskega in humanitarnega dela. Do zdaj se je Letalska policijska enota izkazala že v mnogo primerih. Več: Pomembni dosežki

Kaj načrtujemo v prihodnje?

Vizija enote za prihodnost je posodobiti in poenotiti floto ter zagotoviti enakomernejšo dostopnost storitev po Sloveniji. Več: Poslanstvo, vizija in vrednote

Povezane vsebine

Dejavnost Letalske policijske enote
Galerija
50 let Letalske policijske enote – brošura


logo Letalske policijske enote


Kontakt

Zgornji Brnik 130p
4210 Brnik
Slovenija
+ 386 4 281 36 00