Sporočila za javnost

Služba generalnega direktorja policije opravlja strokovne, svetovalne, organizacijske in koordinativne naloge, povezane s položajem generalnega direktorja policije, na področju organizacije, kadrov, analitike in načrtovanja, policijskih pooblastil, poklicne etike in integritete, nadzora, notranje varnosti, mednarodnih policijskih operacij, protokolarnih zadev, obveščanja javnosti in dostopa do informacij javnega značaja. Vodi in koordinira sodelovanje policije z ministrstvom za notranje zadeve, drugimi državnimi organi in zunanjo javnostjo.

Službo generalnega direktorja policije vodi Uroš LEPOŠA.

Služba generalnega direktorja policije je lastnica naslednjih evidenc policije:

  • evidence pritožb,
  • evidence identifikacij,
  • evidenca posnetih postopkov,
  • evidence uporab prisilnih sredstev,
  • evidence pridržanih in zadržanih oseb.

Organiziranost

Sektor za razvoj in sistemske naloge

Oddelek za načrtovanje in analitiko

Sektor za policijska pooblastila

Sektor za notranje preiskave in integriteto

Sektor za odnose z javnostmi

Sektor za mednarodne policijske operacije

Policijski orkester