Sporočila za javnost

 

Sektor za odnose z javnostmi opravlja naloge na področjih:

  • komuniciranja z notranjimi in zunanjimi javnostmi;
  • spremljanja medijskega poročanja in odzivanja nanj;
  • protokolarne dejavnosti;
  • zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja.


Prednostne naloge Sektorja za odnose z javnostmi na ravni Generalne policijske uprave so redno obveščanje javnosti o pomembnejših varnostnih in drugih dogodkih s področja dela policije, spremljanje javnega mnenja ter načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti. Poleg tega odgovarja tudi na vprašanja in prošnje državljanov, komunicira z interno javnostjo in sodeluje pri različnih projektih, tako s strokovnimi službami policije kot tudi z zunanjimi vladnimi in nevladnimi institucijami.

Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih (34. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji). Policija sme pozvati javnost k posredovanju koristnih podatkov za izvajanje nalog policije, pri čemer lahko razpiše denarno nagrado. Podatke in obvestila o opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena dajejo minister, generalni direktor policije, direktor policijske uprave, komandir območne policijske postaje in drugi uslužbenci ministrstva oziroma policije, ki jih navedeni pooblastijo. Direktor policijske uprave in komandir območne policijske postaje lahko obveščata javnost le o varnostni problematiki na območju policijske enote, ki jo vodita.

 

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.08.2019 ob 16:00 VSTOP 1 ura 30 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.08.2019 ob 15:30 VSTOP 40 minut
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.08.2019 ob 19:30 VSTOP 30 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.08.2019 ob 12:30 VSTOP 1 ura
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.08.2019 ob 18:33 VSTOP 5 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.08.2019 ob 16:20 VSTOP 5 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.08.2019 ob 16:47 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.