Sporočila za javnost

Sektor za odnose z javnostmi opravlja naloge na področjih:

  • komuniciranja z notranjimi in zunanjimi javnostmi;
  • spremljanja medijskega poročanja in odzivanja nanj;
  • protokolarne dejavnosti;
  • zagotavljanja dostopa do informacij javnega značaja.

Prednostne naloge Sektorja za odnose z javnostmi na ravni Generalne policijske uprave so redno obveščanje javnosti o pomembnejših varnostnih in drugih dogodkih s področja dela policije, spremljanje javnega mnenja ter načrtovanje in izvajanje komunikacijskih aktivnosti. Poleg tega odgovarja tudi na vprašanja in prošnje državljanov, komunicira z interno javnostjo in sodeluje pri različnih projektih, tako s strokovnimi službami policije kot tudi z zunanjimi vladnimi in nevladnimi institucijami.

Policija obvešča javnost o zadevah s svojega delovnega področja, če s tem ne škodi izvajanju nalog policije ali upravičenim koristim drugih (34. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji). Policija sme pozvati javnost k posredovanju koristnih podatkov za izvajanje nalog policije, pri čemer lahko razpiše denarno nagrado. Podatke in obvestila o opravljanju nalog iz prvega odstavka tega člena dajejo minister, generalni direktor policije, direktor policijske uprave, komandir območne policijske postaje in drugi uslužbenci ministrstva oziroma policije, ki jih navedeni pooblastijo. Direktor policijske uprave in komandir območne policijske postaje lahko obveščata javnost le o varnostni problematiki na območju policijske enote, ki jo vodita.
 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.06.2021 ob 14:30 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.06.2021 ob 14:30 IZSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.06.2021 ob 23:00 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 22.06.2021 ob 02:00 VSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.06.2021 ob 14:45 VSTOP 3 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.06.2021 ob 17:00 VSTOP 5 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 21.06.2021 ob 11:00 VSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.