Sporočila za javnost

Uprava za policijske specialnosti opravlja naloge na področju operativno-komunikacijske dejavnosti in zagotavljanja helikopterskih prevozov za potrebe policije in drugih uporabnikov. Upravo za policijske specialnosti vodi mag. Martin Jazbec.

Organiziranost


Operativno-komunikacijski center

Oddelek za operativo
Oddelek za varovanje

Letalska policijska enota

Oddelek pilotov
Letalsko-tehnični oddelek
Oddelek brezpilotnih zrakoplovov