Sporočila za javnost

Na Brdu pri Kranju se bodo od 20. do 22. maja 2008 sestali vodje nacionalnih uradov SIRENE.

Razpravljali bodo predvsem o delovanju schengenskega informacijskega sistema in usposabljanju operaterjev uradov SIRENE. Obravnavali bodo tudi schengenski informacijski sistem druge generacije SIS II, ki naj bi ga vzpostavili leta 2009.

Na srečanju bodo sodelovali vodje nacionalnih uradov SIRENE vseh držav članic Evropske unije, Islandije, Norveške, Švice in Lihtenštajna, predstavniki Generalnega sekretariata Sveta EU, Evropske komisije in Stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju.

Iz Slovenije, kot predsedujoče Svetu EU, se bodo sestanka udeležili vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije Dušan Kerin, vodja oddelka Sirene v UKP GPU Sonja Božič, višji kriminalistični inšpektor v UKP GPU Marko Bečan in pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije Igor Vučko.

 

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 13:00 IZSTOP 2 uri
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 13:00 VSTOP 2 uri
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 17:00 IZSTOP 15 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 17:00 VSTOP 15 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 23:20 VSTOP 3 ure
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 14:24 VSTOP 1 ura
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 15:52 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.07.2020 ob 11:59 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.