Sporočila za javnost

Danes, 2. 6. 2008 ob 12. uri je v objektu nekdanjega mejnega prehoda Dolga vas začel delovati Center za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas. V centru delajo slovenski policisti skupaj s predstavniki avstrijske in madžarske policije.

080602 DolgaVas

Delovni prostor


Glavni namen skupnega delovanja je spodbujanje in nadaljnje razvijanje policijskega sodelovanja med državami, ob upoštevanju dvostranskih mednarodnih pogodb o policijskem sodelovanju in mednarodnih pogodb o prevzemu oseb na skupni državni meji, ki veljajo med pogodbenicami.

Center bo, ob upoštevanju načel policijskega sodelovanja, sodeloval tudi z drugimi tovrstnimi centri, ki so jih ali jih bodo ustanovile države članice EU.

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 12:30 VSTOP 50 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 12:00 VSTOP 20 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 14.07.2020 ob 21:00 VSTOP 4 ure
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 12:00 VSTOP 4 ure
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 13:00 VSTOP 1 ura
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 15.07.2020 ob 11:00 VSTOP 1 ura
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 15.07.2020 ob 11:59 IZSTOP 15 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 15.07.2020 ob 11:58 VSTOP 15 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.