Sporočila za javnost

Pri pripravi informativne brošure o širitvi schengenskega območja z naslovom Slovenija, schengenska novinka je prišlo do napake.

Na 12. strani brošure je objavljena številka, na katero lahko pokliče vsak, ki želi dodatne informacije o "schengnu". Številka, ki smo jo zapisali, je žal napačna. Pravilna številka je 080-2002.

V dogovoru z uporabnikom v brošuri napačno navedene številke smo se dogovorili, da bo na tej številki vzpostavljen dodatek k avtomatskemu odzivniku, ki bo vse klicoče opozoril na našo napako in jih napotil na pravilno številko, tj. 080-2002.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.