Sporočila za javnost

Policisti vodniki službenih psov in številni strokovnjaki, ki so se v četrtek, 5. novembra 2009, zbrali na prvem posvetu o uporabi službenih psov, so ponovno dokazali, da je skrb za razvoj uporabe službenih psov v policiji, pa tudi nasploh, na izjemno visoki ravni.

Posveta v Policijski akademiji v Tacnu so se poleg številnih policistov vodnikov službenih psov ter strokovnjakov iz policije udeležili tudi predstavniki Kinološke zveze, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Enote reševalnih psov Slovenije, Slovenske vojske, Carinske uprave, Lovske zveze Slovenije in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s psi.

IMG 7576

Posveta se je udeležil tudi generalni direktor policije Janko Goršek, ki je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil pomembno vlogo vodnikov in službenih psov pri opravljanju policijskih nalog.


Posvet je poudaril pomen dosedanjega dela Oddelka za šolanje službenih psov, ki pod različnimi imeni že več kot šestdeset let uspešno usposablja vodnike in šola službene pse za opravljanje policijskih nalog. Šola je s strokovnim in prizadevnim delom pomembno vplivala na razvoj kinologije v Sloveniji ter pridobila ugled, ki ga ima še danes v kinološki javnosti in med evropskimi policijskimi šolami za šolanje službenih psov.

Strokovnjaki z različnih področij so na posvetu izpostavili prednosti in učinkovitosti tandema človeka in psa pri iskanju pogrešanih oseb ter storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, vzdrževanju javnega reda in miru, odkrivanju prepovedanih drog in eksplozivov ter opozorili na različne težave, ki spremljajo to področje policijskega dela.

IMG 2580 1

 Eden najuglednejših slovenskih kinologov Jože Vidic je predstavil pomen in vlogo psa v sodobnem svetu.

IMG 7613

 Zanimanje za strokovni posvet o uporabi službenih psov je bilo veliko.


Posveta se je udeležil tudi priznani slovenski kinolog Jože Vidic. Predstavil je pomen in vlogo psa v sodobnem svetu, ki se je iz nekoč gospodarsko koristne živali razvil predvsem v družabnika in spremljevalca človeka. S spremenjeno vlogo psa pa se je v veliki meri začela spreminjati tudi struktura pasem, njihove lastnosti in celo zunanja podoba, ki je pogosto rezultat modnih trendov.

IMG 2553

Adil Huselja je poudaril praktično uporabnost službenih psov, ki so zaradi posebnih lastnosti pri policijskem delu nenadomestljivi.


Glavni koordinator za področje dela službenih psov in policijske konjenice v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Adil Huselja je izpostavil nujnost sistemskih ukrepov na področju organizacije, ki morajo zagotavljati pogoje za zakonito, učinkovito in racionalno uporabo službenih psov pri opravljanju nalog policije. Poleg tega je predstavil tudi praktično uporabnost službenih psov, ki so zaradi posebnih lastnosti pri določenih nalogah nenadomestljivi.

IMG_7590

Vodja Oddelka za šolanje službenih psov Marko Medvešek je na posvetu opozoril na problematiko, s katero se Oddelek za šolanje službenih psov srečuje že od same ustanovitve, tj. zagotovitev zadostnega števila ustreznih psov za potrebe policije. Predstavil je tudi nekatere možnosti, ki bi lahko te težave rešile ali vsaj omejile.

IMG_7609

Vodja Oddelka za šolanje službenih psov Marko Medvešek


Na posvetu so sodelovali še številni strokovnjaki s tega področja. Med bogatimi vsebinami je bilo tako mogoče spremljati tudi predstavitev pomena šolanja in praktične uporabe obrambe in napada z nagobčnikom ter predstavitev pomena masaže psa, ki okrepi mobilnost, fizično in psihično pripravljenost za delo, po delu pa psa hitreje umiri in sprosti. Na posvetu so bile med drugim predstavljene tudi naslednje vsebine: prednosti uporabe službenih psov za odkrivanje orožja in trupel, šolanje in uporaba reševalnih psov v Sloveniji, razvoj kinologije v vojaški policiji, uporaba lovskih psov, problematika vodnikov službenih psov za odkrivanje prepovedanih drog, komunikacijska vloga vodnikov in službenih psov pri oblikovanju pozitivne podobe policije v javnosti itd.

IMG 2879

 Posveta se je udeležil tudi priznani kinolog Miroslav Zidar, ki je izrazil zadovoljstvo z organizacijo takšnih posvetov.


Službeni psi so kljub tehnološkemu razvoju še vedno izjemno uporabni in pogosto celo nenadomestljivi pri opravljanju najzahtevnejših policijskih nalog. Bogata vsebina strokovnega posveta ter visoko število sodelujočih tako iz policije kot tudi drugih institucij sta dokaz, da je skrb za razvoj uporabe službenih psov, ne le v policiji, temveč nasploh, na izjemno visoki ravni.

 

Še več utrinkov s posveta ...