Sporočila za javnost

Organizatorji različnih športnih prireditev, obiskovalci teh prireditev in seveda tudi policisti, ki sodelujemo pri zagotavljanju varnosti in javnega reda, želimo, da do izgredov ne bi prihajalo. Če že pride do takih dogodkov, pa želimo z naslednjimi nasveti in priporočili doseči, da bi bile posledice čim blažje.

jrmRavnanje pred športno prireditvijo

Na športno prireditev se odpravite pravočasno in ne prihajajte pod vplivom alkohola! Priporočamo tudi, da:

 • spremljate redna sporočila, posredovana preko medijev, o ukrepih organizatorja za vzdrževanje reda in miru ter varnosti prometa v zvezi s prireditvijo;
 • si pravočasno nabavite vstopnico za športno prireditev, saj vam brez nje ne bo dovoljen vstop v športni objekt (na stadion, v dvorano, na hipodrom ipd.);
 • se izogibate se nakupu vstopnic na t. i. črnem trgu in njihovi preprodaji
 • se na športno prireditev odpravite pravočasno, saj pogosto tik pred začetkom prireditve nastaja gneča pri vhodih;
 • na športno prireditev ne prihajate pod vplivom alkohola niti na prizorišče ne prinašate alkoholnih pijač;
 • na športno prireditev ne prinašate orožja, nevarnih predmetov, pirotehničnih in drugih sredstev, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena varnost športnikov in gledalcev;
 • upoštevate, da ste lahko zaradi zagotavljanja varnosti ob vstopu na stadion pregledani in foto- ali videonadzorovani;
 • za prihod na športno prireditev, če se le da, uporabite sredstva javnega prevoza.

Upoštevajte še, da lahko policisti nasilnim skupinam preprečijo dostop do športne prireditve, tistim navijačem, ki so bili v preteklosti že kaznovani zaradi kršitev na tekmah, pa lahko začasno (za eno leto) prepovejo ogled športne prireditve.

jrmRavnanje med športno prireditvijo

Navijajte športno, kulturno in korektno! Svetujemo vam, da:

 • se po vstopu namestite na sedež ali del tribune, ki sta vam namenjena;
 • brez dovoljenja in sodelovanja rediteljske službe ne prehajate z ene na drugo tribuno;
 • upoštevate pisna in ustna navodila rediteljske službe ter obvestila uradnega napovedovalca;
 • med tekmo na igrišče ne mečete nobenih predmetov;
 • ne plezate na zaščitne ograje, varovalne pregrade ali zidove;
 • navijate športno, kulturno in korektno in si ne dovolite nobenih žalitev ali rasističnega, ksenofobičnega in homofobičnega vedenja;
 • ne nasedate morebitnim provokacijam in se vzdržite nasilnih dejanj;
 • pazite na svoje premoženje, saj gneča, ki lahko nastane na športni prireditvi, ustvarja idealne možnosti za tatvine;
 • če vidite ali slišite koga, ki je v težavah, ga ne prezrite (naslednjič boste mogoče sami potrebovali pomoč). V takih primerih reditelje ali policiste čim prej obvestite o osebi, ki potrebuje pomoč;
 • reditelje (ki na prireditvenem prostoru skrbijo za red) ali policiste obvestite tudi o nezakonitem obnašanju razgretih športnih navijačev, ki kaže na kazniva dejanja ali prekrške.

po prireditviRavnanje po športni prireditvi

Preden zapustite prizorišče prireditve, pa vam priporočamo, da:

 • pred odhodom preverite svoje stvari, da slučajno česa ne pozabite na prireditvenem prostoru;
 • strpno in umirjeno zapustite prireditveni prostor;
 • se izogibate stiku z izzivalnimi navijači nasprotnega moštva.

Ravnanje ob morebitnem posredovanju policije

Opozarjamo, da je za red in varnost na športnih prireditvah prvenstveno odgovoren organizator športne prireditve. Policisti intervenirajo šele takrat, ko sta z dogajanjem na športni prireditvi ogrožena javni red in mir in organizator varnosti ni več zmožen zagotavljati. Ukrepanje policistov je torej potrebno, kadar kljub vsem preventivnim ukrepom posameznikom ali skupinam uspe izzvati nerede. V takšnih primerih za čimvečjo varnost upoštevajte naslednje:

 • policisti imajo zakonsko dolžnost preprečevati in odkrivati kazniva dejanja in prekrške ter odkrivati in prijemati njihove storilce;
 • policisti morajo vzpostaviti javni red, kadar je kršen, pri tem pa smejo uporabiti tudi zakonsko predpisana prisilna sredstva;
 • ob morebitnem posredovanju policistov ste se dolžni podrejati njihovim ukazom in zahtevam;
 • nespoštovanje ukazov policistov ima lahko znake prekrška ali v določenih primerih celo kaznivega dejanja, za katerega boste odgovarjali;
 • če niste neposredno vpleteni v kršitev javnega reda, se poskušajte umakniti ali čim bolj oddaljiti od mesta nereda, da ne boste ovirali posredovanja policistov.
prepoved2 prepoved3 prepoved5 prepoved6 prepoved7

Povezane vsebine

Varovanje javnih shodov in prireditev

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja
 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:40 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:21 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:30 VSTOP 15 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:30 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 23:00 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 18:00 VSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 18:25 IZSTOP 5 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 17:45 VSTOP 10 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:00 VSTOP 1 ura 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 23:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:00 VSTOP 1 ura 30 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:40 IZSTOP 3 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:40 VSTOP 3 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 11:38 IZSTOP 15 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 11:36 VSTOP 20 minut
ROGATEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 06:01 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 15:00 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:59 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:59 VSTOP 5 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 14:41 VSTOP 10 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 14:40 IZSTOP 30 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 17:30 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:00 VSTOP 5 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:00 IZSTOP 30 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:21 VSTOP 45 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:20 IZSTOP 45 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 21:00 VSTOP 15 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 17:00 IZSTOP 30 minut
ŽUNIČI OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 14:15 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.