Sporočila za javnost

V Sloveniji narašča število hišnih ropov, ki so izvedeni na brutalen in dobro pripravljen način.

Storilci svoje žrtve vnajprej izbirajo in objekte predhodno skrbno opazujejo. Napadi so običajno izvedeni na nič hudega sluteče ljudi v njihovih hišah ali stanovanjih.

 

Tuja nesreča, tuja skrb! Od vseh nesreč najlažje prenašamo tujo.
Naslednji ste na vrsti vi - ali pa tudi ne. Ukrepajte pravočasno - zavarujte sebe in svoj dom.

Poskrbite za tehnično varovanje svojega premoženja

 

Roparji uporabljajo telesno silo, grožnje, razne nevarne predmete in orožje ter tako žrtev prisilijo, da izroči oziroma pove, kje hrani gotovino in dragocenosti.

Pri hišnih ropih gre za hudo nasilje, pri katerem storilci delujejo v skupinah, so zamaskirani in oboroženi, žrtev zvežejo, ji grozijo z orožjem in se ponavadi dolgo zadržujejo v prostorih. Očitno je, da poznajo razmere v objektih, da v nekaterih primerih celo vedo, kje so skriti prihranki. Najpogosteje na njihovih domovih ropajo ženske in starejše osebe, ki se niso sposobne braniti. 


Policisti svetujemo:

 

  • Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma. 
  • Ne odpirajte vrat neznancem.
  • Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata.
  • Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo priporočljiva je senzorska luč.
  • Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno verigo in kukalom.
  • Namestite domofon ali videofon.

 

Če vas oropajo ...

... ne reagirajte pretirano pogumno, še posebej, če je ropar fizično močnejši, oborožen ali če je roparjev več.

Takoj po dejanju pokličite policijo!


Policiji lahko pri izsleditvi roparja precej pomagate, če si dobro zapomnite ali takoj zapišete predvsem:

  • osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne značilnosti obraza, hoje, govora in drugo):
  • registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila;
  • smer, kamor so roparji pobegnili.

 

Do prihoda policije ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k odkritju storilca.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 28.05.2022 ob 13:00 IZSTOP 1 ura
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 28.05.2022 ob 12:15 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 28.05.2022 ob 12:00 VSTOP 30 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 28.05.2022 ob 12:55 VSTOP 3 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 27.05.2022 ob 04:00 IZSTOP 5 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 28.05.2022 ob 13:00 VSTOP 45 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 28.05.2022 ob 12:00 VSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.