Sporočila za javnost

Vožnja v nasprotni smeri je izredno nevarna, prepovedana je tudi z zakonom. Ta določa, da je na cesti, ki ima dva ali več označenih prometnih pasov za vožnjo v eno smer, prepovedano voziti v nasprotni smeri.

Stop NapacnaSmer Preventivni nasveti voznikom, ki vozijo v nasprotno smer

  • Če voznik ugotovi, da se po avtocesti pelje v napačno smer, naj vozilo takoj ustavi (po možnosti izven vozišča in tako, da ne ogroža sebe in drugih prometnih udeležencev).
  • Voznik naj obvesti policijo, ki bo poskrbela za ustrezno zavarovanje kraja.

Preventivni nasveti drugim voznikom

  • Če so vozniki obveščeni, da jim po avtocesti iz nasprotne smeri prihaja vozilo, naj zmanjšajo hitrost, po potrebi vključijo vse štiri smerne utripalke in vozijo še posebej previdno!
  • Vozijo naj po desnem smernem vozišču in naj ne prehitevajo.
  • O voznikih, ki vozijo v nasprotno smer, naj obvestijo policijo.


Najpogostejši razlogi za vožnjo v nasprotno smer po avtocestah:

  • namerna vožnja v nasprotno smer (neupoštevanje prometne signalizacije, objestna vožnja, stave)
  • vožnja pod vplivom alkohola ali mamil oziroma drugih psihoaktivnih snovi (voznik se ne zaveda svojega dejanja)
  • slabše psihofizične sposobnosti za vožnjo (zlasti nekateri starejši občani niso vajeni vožnje po avtocestah in nehote zapeljejo v nasprotno smer po avtocesti) 


Ukrepi policistov

opozorilo na avtoceti

Policisti kršitve neposredno zaznajo sami ali pa jih o tem obvestijo vozniki, ki so kršitev opazili. V takšnih primerih poskušajo policisti nevarnega voznika čimprej ustaviti in vozilo odstraniti na odstavni pas oz. drug primeren prostor.

O nevarnosti, ki grozim drugim voznikom, obveščajo medije (npr. radie) in upravljavca ceste (da uporabi obvestilne table na portalih).

Lahko tudi upočasnijo in po potrebi preusmerijo promet, kraj zaustavitve vozila (npr. na odstavnem pasu) primerno zavarujejo idr.

Kršitelju določijo sankcijo in poskrbijo za varen odvoz vozila. Če kršitelja ne izsledijo takoj, začnejo zbirati dejstva o okoliščinah prekrška, ki so potrebna za prekrškovni postopek (npr. s pomočjo obvestil drugih voznikov).

voznja v nasprotno smer m

Dodatne informacije tudi v sporočilu za javnost (11. 6. 2015): Na strokovnem posvetu AMZS o nevarnih voznikih, ki vozijo po avtocestah v napačno smer

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 13.06.2021 ob 12:30 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 13.06.2021 ob 11:45 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 14.06.2021 ob 12:00 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 14.06.2021 ob 12:00 IZSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 14.06.2021 ob 19:30 VSTOP 3 ure
OBREŽJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 14.06.2021 ob 19:00 VSTOP 3 ure 30 minut
SOČERGA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 13.06.2021 ob 14:00 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 14.06.2021 ob 10:25 IZSTOP 15 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.